Misija un vīzija


PepsiCo uzskata, ka korporatīvā atbildība nav tikai un vienkārši pienākums, bet arī ir izdevīga biznesam.

Misija Mūsu

misija ir būt par vadošo pasaules pārtikas produktu ražotāju, kas koncentrējas uz gatavajiem ēdieniem un dzērieniem. Mūsu mērķis ir pelnīt investoriem peļņu, vienlaikus nodrošinot attīstību un ekonomisko izdevību saviem darbiniekiem, biznesa partneriem un sabiedrībai, kurā darbojamies. Cenšamies visās savās darbībās virzīties uz godīguma, taisnīguma un uzticamības pusi.

Vīzija

Uzņēmumam PepsiCo jēdziens mērķtiecīga darbība nozīmē ilgtspējīgu izaugsmi, ieguldot cilvēkos un mūsu planētas veselīgākas vides nākotnē.

„PepsiCo atbildība nozīmē visu pasaules aspektu pastāvīgu uzlabojumu jomās, ar kurām saskaramies – vide, sociālā labklājība un ekonomika –, un tas viss, lai veidotu labāku nākotni.“

Vīzijas īstenošanai izmantojam programmas un īpašu uzmanību pievēršam vides saglabāšanai, sabiedriskās darbībām un akcijas vērtības paaugstināšanai ar mērķi padarīt PepsiCo par patiesi ilgtspējīgu uzņēmumu.

Mērķtiecīga darbība

PepsiCo biznesa un finansiālo panākumu sasniegšanai ir apņēmušies, vienlaikus atklājot pozitīvu ietekmi uz sabiedrību – to arī pēc mūsu ieskatiem nozīmē mērķtiecīga rīcība.

Mūsu lieliskās finansiālās veiksmes atslēga ir vienkārša – akciju vērtības paaugstināšana. Pievēršot uzmanību sociālajām un vides problēmām, pilnveidosim savu mērķi, kas ir cilvēces, vides un talantu ilgtspējība.