Vides aizsardzība


Mēs apsolām būt korporācija, kas darbojas uz labas gribas pamata. Kā uzņēmums, mēs pastāvīgi meklējam jaunus veidus, kā aizsargāt dabas resursus, izmantojot inovācijas, un efektīvāk veicot savu darbu zemes, enerģijas, ūdens resursu un iepakojuma izmantošanā.

Lai nodrošinātu uzņēmumam ilgtspējīgu izaugsmi, esam koncentrējušies uz tēmām, kas saistītas ar klimata izmaiņām, ūdens trūkumu, izlietoto iepakojumu un atkritumiem, kā arī uz lauksaimniecību – mēs ticam, ka mums ir vislielākās iespējas rīkoties un kaut ko mainīt šo jautājumu risināšanā.

Mūsu uzņēmumu mērķis visā Eiropā ir paust pozitīvu ietekmi uz vidi un sargāt mūsu planētu nākamajām paaudzēm.