Akcija noslēgusies - paldies par piedalīšanos! ”Lay’s Music MEGO veikalos” loterijas noteikumi


05.07.2019

”Lay’s Music MEGO veikalos” loterijas noteikumi

1. ”Lay’s Music MEGO veikalos” ir Latvijā notiekoša patērētāju loterija, kuru rīko preču “Lay’s” izplatītājs Latvijā: SIA "MV Latvia", Medus iela 7, Rīga, LV-1048, vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, turpmāk tekstā Loterijas Organizētājs.

2. Loterijas norises teritorija – jebkura SIA “Lenoka”, reģ.nr.40003642393, tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas un ir iespējams iegādāties Loterijas preces.

3. Loterijā Latvijas Republikas teritorijā var piedalīties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma, kura iegādājas Loterijas Preci.

4. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas Organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

5. Loterijas norises sākums ir 2019.gada 8.jūlijs un beigu datums ir 2019.gada 19.augusts.

5.1. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2019.gada 8.jūlija līdz 2019.gada 18.augustam. Reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc iepriekš minētā perioda, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.

6. Loterijas preces:

EAN kods

Preces nosaukums

5900259099211

Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 40g

5900259099273

Čipsi Lay's ar sāli 40g

5900259093080

Čipsi Lay's ar siera garšu 70g

5900259093103

Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 70g

5900259099723

Čipši Lay`s Oven Baked sāls g. 125g

5900259099709

Čipsi Lay`s Oven Baked ar jogurta un zaļumu g. 125g

5900259099945

Čipsi Lay's ar spāņu tortillas garšu 140g

5900259099969

Čipsi Lay's ar čorizo desiņu garšu 140g

5900259099358

Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 140g

5900259099396

Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo loc.garšu 140g

5900259098191

Čipsi Lay's ar siera garšu 140g

5900259098245

Čipsi Lay's ar sēņu garšu 140g

5900259096821

Čipsi Lay's ar čili un laima garšu 130g

5900259098269

Čipsi Lay's ar tomātu garšu 140g

5900259098146

Čipsi Lay's ar asu vistas spārniņu g. 130g

5900259099433

Čipsi Lay's ar sāli 140g

5900259101969

Čipsi Lay's Music ar salsas garšu 140g

5900259102027

Čipsi Lay's Music ar siera un sīpolu garšu 130g

5900259097101

Čipsi Lay's Strong ar čilli un laima garšu 210g

5900259098344

Čipsi Lay's ar tomātu garšu 215g

5900259097125

Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 215g

5900259097163

Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 215g

5900259098313

Čipsi Lay's ar siera garšu 215g

5900259099457

Lay's Kartupeļu salmiņi STIX ketčups 140g

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5.1.punktā norādītā perioda, taču to iegāde pirms vai pēc šajos noteikumos norādītā termiņa nedod tiesības piedalīties Loterijā.

8. Loterijas norises kārtība: Lai piedalītos loterijā patērētājam jāiegādājas šo noteikumu 6.punktā norādītā “Lay’s” prece ar norādi par loteriju. Patērētājam jāsaglabā pirkuma čeks un preces iepakojums ar loterijas norādi, jāreģistrē uz iepakojuma norādītais kods interneta vietnē www.laysloterija.lv

8.1. Reģistrējot unikālo kodu interneta vietnē www.laysloterija.lv, anketā jānorāda vārds, uzvārds, Loterijas preces kods, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. Reģistrācija interneta vietnē www.laysloterija.lvir bez maksas, un Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par izdevumiem, kas var rasties saistībā ar piekļūšanu interneta resursiem. Ja reģistrēšanās interneta vietnē www.laysloterija.lvnotiek veiksmīgi, ierīces monitorā tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, dodot iespēju labot datus, līdz brīdim kad reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiks reģistrēts dalībai Loterijā.

8.2. Reģistrējoties šo noteikumu 8.punktā norādītajā veidā, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

8.3. Loterijas dalībniekam jāsaglabā Loterijas preces pirkuma čeks, iepakojums ar loterijas norādi un kodu, jo tas kalpo par Loterijas reģistrācijas identifikāciju, kā arī ir nosacījums balvas saņemšanai.

9. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai pēc atkārtota Loterijas preču pirkuma, reģistrējot jaunu kodu.

9.1. Ja viena persona mēģina reģistrēt vienu kodu vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas Organizētājs patur tiesības, neinformējot šo Loterijas dalībnieku par koda neunikalitāti, anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.

10. Viena persona var laimēt neierobežotu balvu skaitu visās izlozēs.

11. Viens unikālais koda numurs var laimēt tikai vienu izlozes balvu, un attiecīgi vienu kodu drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

11.1. Visi reģistrētie unikālie kodi, neatkarīgi no laimesta izlozēs, piedalās galvenās balvas izlozē.

12. Unikālais kods sastāv no simboliem, numurs nesatur pieturzīmes, bet tikai ciparus un burtus.

Koda piemērs:

13. Kad dalībnieks piereģistrē savu iegūto kodu, tas piedalās nākošajā izlozē pēc tā reģistrācijas, kas notiek tuvākajā datumā, kas minēts šo noteikumu 15.punktā. Pēc tam kods ir derīgs tikai galvenās balvas izlozē.

13.1. Lai piedalītos citās balvu izlozēs, kas nav galvenās balvas izloze, patērētājam ir jāpērk jauna Loterijas prece un jāveic jauna koda reģistrācija līdz attiecīgai nākošai izlozei.

14. Laimestu fonds : trīs elektriskie skūteri ar kopējo vērtību 1227 EUR, sešas JBL Bluetooth austiņas ar kopējo vērtību 322.26 EUR, seši JBL Xtreme2 skaļruņi ar kopējo vērtību 1047.36 EUR, astoņdesmit četras “Lay’s” čipsu kastes ar kopējo vērtību 2628.36 EUR, trīs simti tālruņa turētāji ar kopējo vērtību 141,- EUR.

Kopā 399 balvas ar kopējo vērtību 5365.98 EUR (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro un deviņdesmit astoņi euro centi) ieskaitot PVN.

15. Tiek noteiktas sešas izlozes, kurās piedalās saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu saņemtās čeka numuru reģistrācijas, un tieši,

* 1.izloze notiek 2019.gada 15.jūlijā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 8.jūlija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 14.jūlija plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

* 2.izloze notiek 2019.gada 22.jūlijā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 15.jūlija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 21.jūlija plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

* 3.izloze notiek 2019.gada 29.jūlijā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 22.jūlija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 28.jūlija plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

* 4.izloze notiek 2019.gada 5.augustā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 29.jūlija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 4.augusta plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

* 5.izloze notiek 2019.gada 12.augustā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 5.augusta plkst. 00:00 līdz 2019.gada 11.augusta plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

* 6.izloze notiek 2019.gada 19.augustā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 12.augusta plkst. 00:00 līdz 2019.gada 18.augusta plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

Loterijas Galveno balvu – trīs elektrisko skūteru izlozē 2019.gada 19.augustā piedalās visas kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 8.jūlija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 18.augusta plkst. 23.59.

15.1. Visas izlozes tiek rīkotas Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas telpās – SIA “Sorbum LV” birojā, pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, katras attiecīgās dienas plkst. 14.00.

15.2. Gadījumā, ja izlozētie laimētāji saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesīgi saņemt balvu (t.sk. laimētājs nespēj pierādīt savu dalību Loterijā vai koda reģistrācija loterijai nav veikta atbilstoši šiem noteikumiem), tad izlozētā balva paliek Loterijas Organizētāja īpašumā un rīcībā, un Loterijas Organizētājs ir tiesīgs rīkoties ar to pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā nodot to cita Loterijas Dalībnieka īpašumā pēc savas izvēles vai veicot atkārtotu izlozi.

16. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka izlozēm savu dalību pieteiks vienāds dalībnieku skaits reģistrējot unikālos čeka numurus, un tieši, 5000 kodi, tādējādi iespēja iegūt balvu kādā no šo noteikumu 15.punktā norādītajām izlozēm ir 399 pret 0.08.

17. Loterijas dalībnieku un unikālo kodu reģistrāciju, kā arī izlozes norisi un tās veikšanu nodrošina Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “Sorbum LV”, vienotais reģistrācijas Nr.40103605552, ar saviem vai apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem.

18. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz reģistrējoties dalībai Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

19. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas Organizētājs un tā pilnvarotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu sniegtos personas datus balvu ieguvēju noteikšanai, to identifikācijai, publicēšanai interneta vietnē www.laysloterijas.lv, un laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju identifikāciju un balvu izsniegšanu.

19.1. Iesniedzot vai reģistrējot savus personas datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma tiek saglabāti Loterijas Organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

20. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti interneta vietnē www.laysloterijas.lv, līdz nākamās darba dienas, pēc izlozes dienas beigām, bet 2019.gada 19.augustā fināla izlozes balvu ieguvēji tiks publicēti līdz tās pašas dienas beigām.

21. Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts interneta vietnē www.laysloterijas.lv, līdz 2019.gada 19.augusta dienas beigām.

22. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses Jūrkalnes iela 15/25, Rīgā, un tās tiek izsniegtas balvu ieguvējiem personīgi, saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

23. Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, SIA “Sorbum LV” izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, rakstot uz anketā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.

24. Lai saņemtu balvu, balvas ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)) un Loterijas preces iegādes čēks, kā arī jānodod laimējušais iepakojums ar kodu, Loterijas Organizētāja pilvarotajai personai – SIA “Sorbum LV”.

24.1. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt kādu no šajos noteikumos norādītiem personu apliecinošiem dokumentiem un/vai Loterijas pirkuma čeku un/vai laimējušā iepakojuma kodu vai dokumentos esošā informācija nesakrīt ar reģistrācijā Loterijai norādīto informāciju, Loterijas Organizētājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīgs balvu neizsniegt.

24.2. Ja Loterijā reģistrētais un izlozē laimējušais kods nav identisks uzrādītajam kodam balvu saņemot, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, kods nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un Loterijas Organizētājam rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, Loterijas Organizētājs ir tiesīgs balvas ieguvējam balvu neizsniegt.

25. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, papildus noteikumu 24.punktā minētām prasībām uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)).

26. Loterijas Organizētājs nodrošina, ka laimētās balvas to ieguvēji varēs personiski saņemt līdz 2019.gada 30.augustam šo noteikumu 22.punktā norādītā adresē.

26.1. Ja balvu ieguvēji šo noteikumu 26.punktā norādītajā termiņā nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas Organizētāja īpašumā, tai skaitā balvu ieguvējiem šādā gadījumā nav tiesības pretendēt uz balvas vērtības atlīdzināšanu naudā.

27. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona - SIA “Sorbum LV”, paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas Organizētāja ar pretenziju par balvu.

28. Loterijas Organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

29. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai tās vērtības samaksa skaidrā naudā nav iespējama.

30. Ar dalību izlozē vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem un loterijas dalībniekiem netiek atlīdzināti.

31. Loterijas Organizētājs nav atbildīgs, ja Loterijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.

32. Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

33. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Loterijas Organizētājam – SIA „MV Latvia”, pēc adreses: Medus iela 7, Rīga, Latvija, līdz 2019.gada 30.augustam, ar norādi „Lay’s Music MEGO veikalos” loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

33.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019.gada 30.augusta, netiks izskatītas un neradīs pusēm jebkādas juridiskas sekas.

33.2. Loterijas Organizētājs izskata saņemto pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Loterijas Organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Loterijas Organizētāja sniegtā atbilde, persona var aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanas normās noteiktā kārtībā.

33.3. Datums pasta zīmogā uz aploksnes nosūtītajām pretenzijām ir uzskatāms par pierādījumu pretenzijas iesniegšanas termiņa noteikšanai.

33.4. Visās pretenzijās to iesniedzējam ir jānorāda Loterijas Dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese.

34. Loterijas Organizētāja, tā pilnvaroto personu un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.

34.1. Loterijas Organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

35. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātu šo noteikumu redakciju ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.laysloterija.lv.