Akcija noslēgusies - paldies par piedalīšanos! Lay’s Futbols Maxima veikalos


24.04.2019

”Lay’s Futbols Maxima veikalos” loterijas noteikumi

1.     ”Lay’s Futbols Maxima veikalos” ir Latvijā notiekoša patērētāju loterija, kuru rīko preču “Lay’s” izplatītājs Latvijā: SIA "MV Latvia", Medus iela 7, Rīga, LV-1048, vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, turpmāk tekstā Loterijas Organizētājs.

2.     Loterijas norises teritorija – jebkura SIA “MAXIMA Latvija” tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas un ir iespējams iegādāties Loterijas preces. 

3.     Loterijā Latvijas Republikas teritorijā var piedalīties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma, kura iegādājas Loterijas Preci.

4.     Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas Organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

5.     Loterijas norises sākums ir 2019.gada 8.aprīlis un beigu datums ir 2019.gada 20.maijs.

5.1.Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2019.gada 19.maijam.  Reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc iepriekš minētā perioda, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.

6.     Loterijas preces:

EAN kods

Preces nosaukums

5900259090447

Čipši Lay`s Oven Baked sāls g. 65g

5900259090454

Čipsi Lay`s Oven Baked Ar jogurta un zaļumu g. 65g

5900259093080

Čipsi Lay's ar siera garšu 70g

5900259093103

Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 70g

5900259099945

Čipsi Lay's ar spāņu tortillas garšu 140g

5900259099969

Čipsi Lay's ar čorizo desiņu garšu 140g

5900259099358

Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 140g

5900259099396

Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo loc.garšu 140g

5900259098191

Čipsi Lay's ar siera garšu 140g

5900259098245

Čipsi Lay's ar sēņu garšu 140g

5900259096821

Čipsi Lay's ar čili un laima garšu 130g

5900259098269

Čipsi Lay's ar tomātu garšu 140g

5900259098146

Čipsi Lay's ar asu vistas spārniņu g. 130g

5900259099433

Čipsi Lay's ar sāli 140g

5900259097125

Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 215g

5900259097163

Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 215g

5900259098313

Čipsi Lay's ar siera garšu 215g

5900259098368

Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 265g

5900259097248

Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 265g

5900259099457

Lay's Kartupeļu salmiņi STIX ketčups 140g

 

7.     Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5.1.punktā norādītā perioda, taču to iegāde pirms vai pēc šajos noteikumos norādītā termiņa nedod tiesības piedalīties Loterijā.

8.     Loterijas norises kārtība: Lai piedalītos loterijā patērētājam jāiegādājas šo noteikumu 6.punktā norādītā “Lay’s” prece ar norādi par loteriju. Patērētājam jāsaglabā pirkuma čeks un jāreģistrē tas interneta vietnēwww.laysloterija.lv

8.1.Reģistrējot unikālo kodu interneta vietnē www.laysloterija.lv, jāatbild uz anketā norādītiem jautājumiem. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, čeka numurs, vecums, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. Reģistrācija interneta vietnē www.laysloterija.lvir bez maksas, un Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par izdevumiem, kas var rasties saistībā ar piekļūšanu interneta resursiem. Ja reģistrēšanās interneta vietnē www.laysloterija.lvnotiek veiksmīgi, ierīces monitorā tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, dodot iespēju labot datus, līdz brīdim kad reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiks reģistrēts dalībai Loterijā.

8.2.Reģistrējoties šo noteikumu 8.punktā norādītajā veidā, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

8.3.Loterijas dalībniekam jāsaglabā Loterijas preces pirkuma čeks, jo tas kalpo par Loterijas preces iegādes apliecinājumu un reģistrācijas identifikāciju, kā arī ir nosacījums balvas saņemšanai.

9.     Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai pēc atkārtota Loterijas preču pirkuma, reģistrējot jaunu čeka numuru.

9.1. Ja viena persona mēģina reģistrēt vienu čeka numuru vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas Organizētājs patur tiesības, neinformējot šo Loterijas dalībnieku par čeka numura neunikalitāti, anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus. 

10.  Viena persona var laimēt neierobežotu balvu skaitu visās izlozēs.

11.  Viens unikālais pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu iknedēļas balvu, un attiecīgi vienu unikālo pirkuma čeka numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā. 

11.1.     Visi reģistrētie unikālie kodi, neatkarīgi no laimesta iknedēļas izlozēs, piedalās galvenās balvas izlozē. 

12.  Unikālais čeka numurs sastāv no simboliem, numurs nesatur pieturzīmes, bet tikai ciparus un burtus.

13.  Kad dalībnieks piereģistrē savu iegūto čeka numuru, tas piedalās nākošajā izlozē pēc tā reģistrācijas, kas notiek tuvākajā datumā, kas minēts šo noteikumu 15.punktā. Pēc tam šis čeka numurs ir derīgs nākamās nedēļas elektriskā skūtera izlozē, ja nav laimējis nedēļas balvas attiecīgā izlozē, un beigās ir derīgs galvenās balvas – Futbola galda izlozē. 

13.1.     Lai piedalītos citās balvu izlozēs, kas nav galvenās balvas izloze, patērētājam ir jāpērk jauna Loterijas prece un jāveic jauna čeka numura reģistrācija līdz attiecīgai izlozei.

14.  Laimestu fonds : viens futbola galds ar vērtību 899,- EUR, trīs elektriskie skūteri ar kopējo vērtību 942.15 EUR, sešas oriģinālās UCL futbola bumbas ar kopējo vērtību 846,- EUR, četrdesmit divas “Lay’s” čipsu kastes ar kopējo vērtību 1314.18 EUR. 

 Kopā 52 (piecdesmit divas) balvas ar kopējo vērtību 4001.33 EUR (četri tūkstoši viens euro un trīsdesmit trīs euro centi) ieskaitot PVN.

15.  Tiek noteiktas sešas izlozes, kurās piedalās saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu saņemtās čeka numuru reģistrācijas, un tieši, 

* 1.izloze notiek 2019.gada 15.aprīlī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 8.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019.gada 14.aprīļa plkst. 23:59, izlozējot septiņas “Lay’s” čipsu kastes un vienu oriģinālo UCL futbola bumbu.

* 2.izloze notiek 2019.gada 23.aprīlī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 15.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019.gada 22.aprīļa plkst. 23:59, izlozējot septiņas “Lay’s” čipsu kastes un vienu oriģinālo UCL futbola bumbu, kā arī reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 8.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019.gada 22.aprīļa plkst. 23:59, izlozējot vienu elektrisko skūteri.

* 3.izloze notiek 2019.gada 29.aprīlī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 23.arpīļa plkst. 00:00 līdz 2019.gada 28.aprīļa plkst. 23:59, izlozējot septiņas “Lay’s” čipsu kastes un vienu oriģinālo UCL furbola bumbu.

* 4.izloze notiek 2019.gada 7.maijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 29.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019.gada 6.maija plkst. 23:59, izlozējot septiņas “Lay’s” čipsu kastes un vienu oriģinālo UCL furbola bumbu, kā arī reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 23.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019.gada 6.maija plkst. 23:59, izlozējot vienu elektrisko skūteri.

* 5.izloze notiek 2019.gada 13.maijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 7.maija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 12.maija plkst. 23:59, izlozējot septiņas “Lay’s” čipsu kastes un vienu oriģinālo UCL furbola bumbu.

* 6.izloze notiek 2019.gada 20.maijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 13.maija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 19.maija plkst. 23:59, izlozējot septiņas “Lay’s” čipsu kastes un vienu oriģinālo UCL furbola bumbu, kā arī reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 7.maija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 19.maija plkst. 23:59, izlozējot vienu elektrisko skūteri.

Loterijas Galvenās balvas – Futbola galda izlozē 2019.gada 20.maijā piedalās visas čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 8.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019.gada 19.maija plkst. 23.59, un nav izlozētas kā balvu saņēmējas iepriekšējās izlozēs.

15.1. Visas izlozes tiek rīkotas Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas telpās – SIA “Sorbum LV” birojā, pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, katras attiecīgās dienas plkst. 14.00.

15.2. Gadījumā, ja izlozētie laimētāji saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesīgi saņemt balvu (t.sk. laimētājs nespēj pierādīt savu dalību Loterijā vai čeka numura reģistrācija loterijai nav veikta atbilstoši šiem noteikumiem), tad izlozētā balva paliek Loterijas Organizētāja īpašumā un rīcībā, un Loterijas Organizētājs ir tiesīgs rīkoties ar to pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā nodot to cita Loterijas Dalībnieka īpašumā pēc savas izvēles vai veicot atkārtotu izlozi.

16.  Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, izlozēm savu dalību pieteiks vienāds dalībnieku skaits reģistrējot unikālos čeka numurus, un tieši, 1200 kodi, tādējādi iespēja iegūt balvu kādā no šo noteikumu 15.punktā norādītajām izlozēm ir 52 pret 0.043.

17.  Loterijas dalībnieku un unikālo kodu reģistrāciju, kā arī izlozes norisi un tās veikšanu nodrošina Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “Sorbum LV”, vienotais reģistrācijas Nr.40103605552, ar saviem vai apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem.  

18.  Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz reģistrējoties dalībai Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

19.  Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas Organizētājs un tā pilnvarotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu sniegtos personas datus balvu ieguvēju noteikšanai, to identifikācijai, publicēšanai interneta vietnē www.laysloterijas.lv, un laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju identifikāciju un balvu izsniegšanu.

19.1. Iesniedzot vai reģistrējot savus personas datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma tiek saglabāti Loterijas Organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

20.  Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti interneta vietnē www.laysloterijas.lv, līdz nākamās darba dienas, pēc izlozes dienas, beigām, bet 2019.gada 20.maija fināla izlozes balvu ieguvēji tiks publicēti līdz tās pašas dienas beigām.

21.  Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts interneta vietnē www.laysloterijas.lv, līdz 2019.gada 20.maija dienas beigām.

22.  Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses Jūrkalnes iela 15/25, Rīgā, un tās tiek izsniegtas balvu ieguvējiem personīgi, saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

23.  Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, SIA “Sorbum LV” izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, rakstot uz anketā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.

24.  Lai saņemtu balvu, balvas ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)) un jānodod laimējušais čeks Loterijas Organizētāja pilvarotajai personai – SIA “Sorbum LV”.  

24.1. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt kādu no šajos noteikumos norādītiem personu apliecinošiem dokumentiem un/vai laimējušā čeka oriģinālu vai dokumentos esošā informācija nesakrīt ar reģistrācijā Loterijai norādīto informāciju, Loterijas Organizētājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīgs balvu neizsniegt.

24.2. Ja Loterijā reģistrētais un izlozē laimējušais čeka numurs nav identisks uzrādītajam kodam balvu saņemot, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, čeka numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un Loterijas Organizētājam rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, Loterijas Organizētājs ir tiesīgs balvas ieguvējam balvu neizsniegt.

25.  Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)) un čeka oriģinālu.

26.  Loterijas Organizētājs nodrošina, ka laimētās balvas to ieguvēji varēs personiski saņemt līdz 2019.gada 31.maijam šo noteikumu 21.punktā norādītā adresē.

26.1. Ja balvu ieguvēji šo noteikumu 25.punktā norādītajā termiņā nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas Organizētāja īpašumā, tai skaitā balvu ieguvējiem šādā gadījumā nav tiesības pretendēt uz balvas vērtības atlīdzināšanu naudā.

27.  Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona - SIA “Sorbum LV”, paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas Organizētāja ar pretenziju par balvu.

28.  Loterijas Organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

29.  Balvas apmaiņa pret citu balvu vai tās vērtības samaksa skaidrā naudā nav iespējama.

30.  Ar dalību izlozē vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem un loterijas dalībniekiem netiek atlīdzināti.

31.  Loterijas Organizētājs nav atbildīgs, ja Loterijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.

32.  Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

33.  Loterijas Organizētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas Organizētāja pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

34.  Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Loterijas Organizētājam – SIA „MV Latvia”, pēc adreses: Medus iela 7, Rīga, Latvija, līdz 2019.gada 31.maijam, ar norādi „Lay’s Futbols Maxima veikalos” loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 

35.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019.gada 31.maija, netiks izskatītas un neradīs pusēm jebkādas juridiskas sekas.

35.2. Loterijas Organizētājs izskata saņemto pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Loterijas Organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Loterijas Organizētāja sniegtā atbilde, persona var aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanas normās noteiktā kārtībā.

35.3. Datums pasta zīmogā uz aploksnes nosūtītajām pretenzijām ir uzskatāms par pierādījumu pretenzijas iesniegšanas termiņa noteikšanai. 

35.4. Visās pretenzijās to iesniedzējam ir jānorāda Loterijas Dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese.

35.  Loterijas Organizētāja, tā pilnvaroto personu un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.

36.1. Loterijas Organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

36.  Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātu šo noteikumu redakciju ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.laysloterija.lv.