Akcija noslēgusies - paldies par piedalīšanos! 5000 eiro par vienu Cheetos fotogrāfiju?


04.03.2019

Preču akcijas ”Cheetos Museum” noteikumi

 

 1. Preču akcija ”Cheetos Museum” ir Latvijā notiekoša preču akcija, turpmāk tekstā - Akcija, kuru rīko preču “Cheetos” izplatītājs Latvijā: SIA "MV Latvia", adrese: Medus iela 7, Rīga, LV-1048, vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, turpmāk tekstā - Akcijas Organizētājs.

 2. Akcijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas un ir iespējams iegādāties Akcijas preces.

 3. Akcijā Latvijas Republikas teritorijā var piedalīties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma, kura iegādājas Akcijas Preci.

 4. Akcijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Akcijas Organizētājs, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Akcijas dalībniekiem. Preču Akcija nav loterija un tai nav laimes raksturs, visas Akcijas balvas tiek saņemtas tikai pamatojoties uz balsojuma rezultātiem interneta vietnē www.cheetos.lv .

 5. Akcijas norises periods ir no 2019.gada 4.marta līdz 2019.gada 27.maijam.

  1. Periods, kurā iespējams nopirkt Akcijas preces un pieteikt savu dalību Akcijā ir no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 27.maijam, taču balsojums notiks akcijas norises periodā no 2019.gada 4.marta līdz 2019.gada 28.maijam par nedēļas balvas ieguvējiem, un no 2019.gada 28.maija līdz 2019.gada 4.jūnijam par galvenās balvas ieguvēju.

 6. Akcijas preces :

EAN kods Nosaukums
5900259099129Uzkodas Cheetos saldā čili piparu garšu 165g 
5900259099181Uzkodas Cheetos ar siera un šķinķa garšu 165g

 

 

 1. Akcijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Akcijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Akcijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5.1.punktā norādītā perioda.

 2. Akcijas norises kārtība: lai piedalītos Akcijā patērētājam jāiegādājas “Cheetos” produkts ar norādi par Akciju. Patērētājam iepakojumā jāatrod unikālas formas “Cheetos” uzkoda, jānobildē tā un jāievieto attēls interneta vietnē www.cheetos.lv , vienlaicīgi veicot reģistrāciju.

  1. Veicot reģistrāciju un augšupielādējot unikālo attēlu interneta vietnē www.cheetos.lv, Akcijas dalībniekam jāatbild uz anketā norādītiem jautājumiem. Anketā jānorāda: vārds, uzvārds, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. Reģistrācija interneta vietnē www.cheetos.lv ir bez maksas, un Akcijas Organizētājs neuzņemas atbildību par izdevumiem, kas var rasties saistībā ar piekļūšanu interneta resursiem un attēla augšupielādi. Ja reģistrēšanās interneta vietnē www.cheetos.lv notiek veiksmīgi, ierīces monitorā tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Akcijas dalībnieks par to tiek informēts, dodot iespēju labot datus, līdz brīdim kad reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Akcijas dalībnieks netiks reģistrēts dalībai Akcijā.

  2. Reģistrējoties šo noteikumu 8.punktā norādītajā veidā, Akcijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

  3. Akcijas dalībniekam jāsaglabā “Cheetos” uzkoda tās formas veidā, kas iemūžināta fotoattēlā, jo tā kalpo par Akcijas preces iegādes apliecinājumu un reģistrācijas identifikāciju, kā arī ir nosacījums balvas saņemšanai.

  4. Attēlus, kurus persona piesaka Akcijai, nevar apstrādāt, attēlā izvēlētai uzkodai ir jābūt uz neitrāla fona, bez jebkādiem papildu objektiem. Zemāk pieļaujamo attēlu piemēri:

LAMA

JŪRASZIRDZIŅŠ

ASV BRĪVĪBAS STATUJA

 

  1. Pie attēlu augšupielādes www.cheetos.lv mājaslapā, tie netiek atspoguļoti nekavējoties, jo interneta vietnes uzturētājs veiks pārbaudi, vai attēls atbilst pieklājības normām, lai izvairītos no personu aizskarošu datu publicitātes, kā arī netiks augšupielādēti attēli, kas pakļauti vizuālai vai datorizētai apstrādei, vai kuri bez uzkodas vizualizācijas satur papildus objektus.

 1. Viens Akcijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, bet tikai pēc jauna attēla uzņemšanas, augšupielādējot jaunu attēlu interneta vietnē un veicot reģistrāciju.

9.1. Ja viena persona mēģina reģistrēt vienu attēlu vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Akcijas Organizētājs patur tiesības, atsevišķi neinformējot šo Akcijas dalībnieku par attēla neunikalitāti, anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot akciju, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.

 1. Viena persona akcijā var saņemt neierobežotu balvu skaitu.

 2. Viens unikālais attēls var saņemt tikai vienu nedēļas balvu, un attiecīgi vienu unikālo attēlu drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Akcijas laikā.

 3. Kad dalībnieks piereģistrē savu unikālo attēlu, tas piedalās interneta vietnes balsošanā, ar kuras palīdzību tiek noteikti galvenās naudas balvas balsojuma dalībnieki, un vienlaicīgi tas pretendē uz tuvākā datuma nedēļas balsojuma balvu, kas minēta šo noteikumu 14.punktā, un ir nedēļas naudas balva, kuru saņem attiecīgās nedēļas interneta balsojuma uzvarētājs.

  1. Uz piedalīšanos galvenās naudas balvas balsojumā pretendē pa vienam no katrā 14.punktā minētā nedēļas balsojuma periodā noteiktam Akcijas dalībniekam, kura attēls iepriekš minētā periodā ieguva visvairāk interneta vietnes www.cheetos.lv apmeklētāju balsojumu (simpātijas).

  2. Papildus viens galvenās naudas balvas balsojuma dalībnieks tiek izvēlēts no visiem Akcijas dalībniekiem pēc “Cheetos” pārstāvju ieskatiem – labākais attēls. Tādejādi galvenās balvas balsojumā piedalās 6 (seši) nedēļas balsojuma periodos noteiktie Akcijas dalībnieki un 1 (viens) “Cheetos” pārstāvju izvēlētais dalībnieks.

  3. Lai piedalītos nedēļas balvu balsojumā, kas nav galvenās balvas balsojums, patērētājam attiecīgā periodā ir jāreģistrē jauns unikālais attēls līdz katras attiecīgās nedēļas balsojuma perioda beigām. Ar jēdzienu “nedēļas balsojums” šajos noteikumos tiek saprasts šo noteikumu 14.punktā minētos periodos veiktie balsojuma rezultātu apkopojumi, kas nenotiek katru kalendāro nedēļu.

  4. Nedēļas naudas balvas ieguvēji, kā nedēļas balsojuma uzvarētāji, piedalās galvenās naudas balvas balsojumā.

 4. Balvu fonds : viena galvenā naudas balva 5000,- EUR, sešas nedēļas naudas balvas katra 500,- EUR vērtībā, ar kopējo vērtību 3000,- EUR.

Balvas nosaukums

Vienas balvas vērtība ar PVN

Skaits

Summa ar PVN

Galvenā naudas balva

5000.00 EUR

1

5000.00 EUR

Nedēļas naudas balva

500.00 EUR

6

3000.00 EUR

  

Kopā :

8000.00 EUR

Kopā 7 (septiņas) balvas ar kopējo vērtību 8000.00 EUR (astoņi tūkstoši euro) ieskaitot PVN.

 1. Tiek noteikti septiņi balsojuma periodi, kuros piedalās saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu saņemtās unikālo attēlu reģistrācijas, un tieši,

* 1.balsojuma rezultātu apkopojums notiek 2019.gada 18.martā, kurā piedalās unikālo attēlu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 4.marta plkst. 00:00 līdz 2019.gada 17.marta plkst. 23:59, nosakot vienu nedēļas naudas balvas saņēmēju, kurš ir arī pirmais galvenās naudas balvas balsojuma dalībnieks, kura attēls ieguvis visvairāk www.cheetos.lv apmeklētāju balsojumu (simpātijas).

* 2.balsojuma rezultātu apkopojums notiek 2019.gada 1.aprīlī, kurā piedalās unikālo attēlu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 18.marta plkst. 00:00 līdz 2019.gada 31.marta plkst. 23:59, nosakot vienu nedēļas naudas balvas saņēmēju, kurš ir arī otrais galvenās naudas balvas balsojuma dalībnieks, kura attēls ieguvis visvairāk www.cheetos.lv apmeklētāju balsojumu (simpātijas).

* 3.balsojuma rezultātu apkopojums notiek 2019.gada 15.aprīlī, kurā piedalās unikālo attēlu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 1.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019.gada 14.aprīļa plkst. 23:59, nosakot vienu nedēļas naudas balvas saņēmēju, kurš ir arī trešais galvenās naudas balvas balsojuma dalībnieks, kura attēls ieguvis visvairāk www.cheetos.lv apmeklētāju balsojumu (simpātijas).

* 4.balsojuma rezultātu apkopojums notiek 2019.gada 29.aprīlī, kurā piedalās unikālo attēlu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 15.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019.gada 28.aprīļa plkst. 23:59, nosakot vienu nedēļas naudas balvas saņēmēju, kurš ir arī ceturtais galvenās naudas balvas balsojuma dalībnieks, kura attēls ieguvis visvairāk www.cheetos.lv apmeklētāju balsojumu (simpātijas).

* 5.balsojuma rezultātu apkopojums notiek 2019.gada 13.maijā, kurā piedalās unikālo attēlu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 29.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019.gada 12.maija plkst. 23:59, nosakot vienu nedēļas naudas balvas saņēmēju, kurš ir arī piektais galvenās naudas balvas balsojuma dalībnieks, kura attēls ieguvis visvairāk www.cheetos.lv apmeklētāju balsojumu (simpātijas).

* 6.balsojuma rezultātu apkopojums notiek 2019.gada 28.maijā, kurā piedalās unikālo attēlu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 13.maija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 27.maija plkst. 23:59, nosakot vienu nedēļas naudas balvas saņēmēju, kurš ir arī sestais galvenās naudas balvas balsojuma dalībnieks, kura attēls ieguvis visvairāk www.cheetos.lv apmeklētāju balsojumu (simpātijas).

* 7.balsojuma rezultātu apkopojums notiek 2019.gada 4.jūnijā, kurā piedalās seši nedēļas balsojumu periodā noteiktie galvenās naudas balvas balsojuma dalībnieki un viens “Cheetos” pārstāvju noteiktais dalībnieks, kura reģistrācija saņemta saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 4.marta plkst. 00:00 līdz 2019.gada 27.maija plkst. 23:59, nosakot galvenās naudas balvas 5000,- EUR apmērā saņēmēju, kura attēls iegūs visvairāk www.cheetos.lv apmeklētāju balsojumu (simpātijas) laika periodā no 2019.gada 28.maija plkst. 15:00 līdz 2019.gada 3.jūnijam plkst. 23:59.

14.1. Visi balsojuma rezultātu apkopojumi tiek veikti Akcijas Organizētāja pilnvarotās personas telpās – SIA “T2R” birojā, pēc adreses: Bieķensalas iela 26, Rīga, katras attiecīgās dienas plkst. 14.00.

14.2. Gadījumā, ja noteiktie balvu saņēmēji saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesīgi saņemt balvu (t.sk. saņēmējs nespēj pierādīt savu dalību Akcijā vai unikālās formas “Cheetos” Crunchos uzkoda nav saglabāta, reģistrācija Akcijai nav veikta atbilstoši šiem noteikumiem vai spēkā esošām likumdošanas normām), tad attiecīgā balva paliek Akcijas Organizētāja īpašumā un rīcībā, un Akcijas Organizētājs ir tiesīgs rīkoties ar to pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā nodot to citam Akcijas Dalībniekam pēc savas izvēles vai nodot to nākošam dalībniekam, kura attēls ieguva sekojoši visvairāk www.cheetos.lv apmeklētāju balsojumu (simpātijas).

 1. Akcijas dalībnieku un unikālo attēlu reģistrāciju, kā arī balsojumu norisi un to rezultātu apkopošanu nodrošina Akcijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “T2R”, vienotais reģistrācijas Nr.40103242606, ar saviem vai apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem.

 2. Informācija un personas dati, ko Akcijas dalībnieki iesniedz reģistrējoties dalībai Akcijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

 3. Piedaloties Akcijā, Akcijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem, un, ka Akcijas Organizētājs un tā pilnvarotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu sniegtos personas datus balvu ieguvēju noteikšanai, to identifikācijai, publicēšanai interneta vietnē www.cheetos.lv, un balvu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju identifikāciju un balvu izsniegšanu. Reģistrējoties Akcijai, Akcijas dalībnieki piekrīt, ka Akcijas Organizētājs vai tā pilnvarotās personas sniedz informāciju Valsts Ieņēmumu Dienestam par Akcijas balvu ieguvējiem un viņu saņemtām balvām.

17.1. Iesniedzot vai reģistrējot savus personas datus dalībai Akcijā, Akcijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Akcijas laiku, kā arī pēc Akcijas noslēguma tiek saglabāti Akcijas Organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

 1. Katra balsojuma perioda balvu ieguvēji tiek publicēti interneta vietnē www.cheetos.lv, līdz nākamās darba dienas, pēc balsojuma perioda, beigām, bet 2019.gada 4.jūnija galvenās naudas balvas balsojuma uzvarētājs un balvas ieguvējs tiks publicēts līdz tās pašas dienas beigām.

 2. Visi balvu saņēmēji jeb pilns balsojuma saraksts tiks publicēts interneta vietnē www.cheetos.lv, līdz 2019.gada 4.jūnija dienas beigām.

 3. Balvas tiek nodotas Akcijas Organizētāja pilnvarotās personas – SIA “T2R” rīcībā, un balvu ieguvējiem personīgi ierodoties birojā pēc adreses Bieķensalas iela 26, Rīgā, tiek noformēta balvu izsniegšana, saskaņā ar šo noteikumu prasībām, parakstot balvu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā balvas ieguvējs norāda savu Latvijas Republikas kredītiestādē atvērtu bankas kontu, uz kuru tiks pārskaitīta attiecīgā balvas summa, ievērojot šajos noteikumos minēto.

 4. Lai vienotos par attiecīgās balvas saņemšanu, SIA “T2R” balsojuma rezultātu apkopošanas dienā, pēc rezultātu apkopošanas, sazinās ar balvu ieguvējiem, rakstot uz anketā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.

 5. Lai saņemtu balvu, balvas ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)) un jānodod unikālās formas “Cheetos” uzkodu Akcijas Organizētāja pilvarotajai personai – SIA “T2R”, kā arī jāaizpilda balvas pieņemšanas-nodošanas akts, kurā jānorāda balvas saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādē atvērta bankas konta numurs.

22.1. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt kādu no šajos noteikumos norādītiem personu apliecinošiem dokumentiem un/vai unikālās formas “Cheetos” uzkodu vai dokumentos esošā informācija nesakrīt ar reģistrācijā Akcijai norādīto informāciju, vai balvas ieguvējs nevar norādīt savu bankas konta numuru, Akcijas Organizētājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīgs balvu neizsniegt.

22.2. Ja Akcijai reģistrētā un balsojumā uzvarējušā attēlā redzamā uzkodas forma nav identiska uzrādītajai uzkodas formai balvu saņemot, t.i., absolūti nelīdzīga forma attēlā esošajai, un Akcijas Organizētājam rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, Akcijas Organizētājs ir tiesīgs balvas ieguvējam balvu neizsniegt.

 1. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošos dokumentus (pasi vai personas apliecību (eID)) un unikālās formas “Cheetos” uzkodu.

 2. Akcijas Organizētājs nodrošina, ka balvas to ieguvēji varēs saņemt līdz 2019.gada 7.jūnijam šajos noteikumos norādītā kārtībā.

24.1. Ja balvu ieguvēji šo noteikumu 24.punktā norādītajā termiņā nav šo noteikumu 20.panta kārtībā ieradušies noformēt balvas saņemšanu, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Akcijas Organizētāja īpašumā, tai skaitā balvu ieguvējiem šādā gadījumā nav tiesības pretendēt uz balvas vērtības atlīdzināšanu.

 1. Pirms balvu saņemšanas, balvu ieguvēji un Akcijas Organizētāja pilnvarotā persona - SIA “T2R”, aizpilda un paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu, pēc kura parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Akcijas Organizētāja pilnvarotā persona pārskaita uz balvas saņēmēja norādīto bankas kontu atbilstošo balvas summu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Akcijas Organizētāja ar pretenziju par balvu. Balvu ieguvējs ir atbildīgs spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas normās noteikto nodokļu un nodevu samaksu par saņemto balvu, ja tādi maksājumi ir jāveic, un Akcijas Organizētājs, saskaņā ar spēkā esošām Latvijas Republikas tiesību normām, ir tiesīgs ieturēt no balvām un galvenās balvas spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas normās noteikto nodokļu un nodevu likmi, veicot to iemaksu valsts budžetā (Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 23% apmērā no balvas summas virs 143,- EUR). Balvas saņēmējs parakstot Balvas pieņemšanas-nodošanas aktu apņemas informēt Akcijas Organizētāju vai tā pilnvaroto personu, gadījumā, ja attiecīgā kalendārā gada laikā ir saņēmis naudas summas konkursos un sacencībās, kas var ietekmēt šajā noteikumu punktā noteikto nodokļu un nodevu aprēķinu un iemaksu valsts budžetā.

 2. Ar dalību balsojumā, reģistrāciju vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem un Akcijas dalībniekiem netiek atlīdzināti.

 3. Gadījumā, ja balvas netiek izsniegtas pamatojoties uz šiem noteikumiem vai to ieguvēji nenoformē to saņemšanu šo noteikumu 24.punktā minētā termiņā, Akcijas Organizētājs ir tiesīgs noteikt rezerves balvu saņēmējus, saskaņā ar šiem noteikumiem, nododot neizsniegtās vai neizņemtās balvas citiem attiecīgā balsojuma dalībniekiem.

 4. Akcijas Organizētājs nav atbildīgs, ja Akcijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.

 5. Akcijas Organizētājs nenes atbildību par Akcijas dalībnieku izslēgšanu no balsojuma, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Akcijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Akcijas Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

 6. Akcijas Organizētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Akcijas Organizētāja pienākums ir informēt un paziņot masu saziņas līdzekļos par Akcijas pārtraukšanu.

 7. Visas pretenzijas par Akcijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Akcijas Organizētājam – SIA „MV Latvia”, pēc adreses: Medus iela 7, Rīga, Latvija, līdz 2019.gada 04.jūnijam, ar norādi Preču akcija „Cheetos Museum”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

32.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019.gada 04.jūnija, netiks izskatītas un neradīs pusēm jebkādas juridiskas sekas.

32.2. Akcijas Organizētājs izskata saņemto pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Akcijas Organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Akcijas Organizētāja sniegtā atbilde, persona var aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanas normās noteiktā kārtībā.

32.3. Datums pasta zīmogā uz aploksnes nosūtītajām pretenzijām ir uzskatāms par pierādījumu pretenzijas iesniegšanas termiņa noteikšanai.

32.4. Visās pretenzijās to iesniedzējam ir jānorāda Akcijas Dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese.

 1. Akcijas Organizētāja, tā pilnvaroto personu un Akcijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.

33.1. Akcijas Organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Akciju ir tikai informatīvs raksturs.

 1. Ar Akcijas Organizētāja apstiprinātu šo noteikumu redakciju ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.cheetos.lv.