Akcija noslēgusies!


03.05.2021

2021_Lays-Music_Pepsico_web-banner_LAT_(2x)1070x560px
Lay's piedāvā! Laimē privātu Samantas Tīnas vai Astro'n'out koncertu, pat neizejot no mājām! Pērc Lay's, reģistrē čeku un laimē stilīgas balvas! Uzzini vairāk: laysloterija.lv!

 1. ”Lay’s Music 2021” ir Latvijā notiekoša patērētāju loterija, kuru rīko preču “Lay’s” izplatītājs Latvijā: SIA "MV Latvia", Medus iela 7, Rīga, LV-1048, vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, turpmāk tekstā Loterijas Organizētājs.
 2. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas un ir iespējams iegādāties Loterijas preces.
 3. Loterijā Latvijas Republikas teritorijā var piedalīties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma, kura iegādājas Loterijas Preci.
 4. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas Organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 5. Loterijas norises sākums ir 2021.gada 3.maijs un beigu datums ir 2021.gada 28.jūnijs.
  1. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2021.gada 3.maija līdz 2021.gada 27.jūnijam. Reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc iepriekš minētā perioda, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.
 6. Loterijas preces: jebkura “Lay’s” zīmola prece - čipsi, kas nopērkami Latvijas Republikas teritorijā.
 7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5.1.punktā norādītā perioda, taču to iegāde pirms vai pēc šajos noteikumos norādītā termiņa nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 8. Loterijas norises kārtība: Lai piedalītos loterijā patērētājam jāiegādājas šo noteikumu 6.punktā norādītā “Lay’s” zīmola prece. Patērētājam jāsaglabā pirkuma čeks un jāreģistrē tas interneta vietnē www.laysloterija.lv
  1. Reģistrējot čeku interneta vietnē www.laysloterija.lv, jāatbild uz norādītiem jautājumiem: vārds, uzvārds, čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī ir jāizvēlas starp diviem piedāvātajiem izpildītājiem - grupa “Astro’nout” vai izpildītāja Samanta Tīna.
  2. Ja reģistrēšanās interneta vietnē www.laysloterija.lvnotiek veiksmīgi, ierīces monitorā tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, dodot iespēju labot datus līdz brīdim, kad reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiks reģistrēts dalībai Loterijā.
  3. Reģistrējoties šo noteikumu 8.punktā norādītajā veidā, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, norādot anketā pieprasīto informāciju.
  4. Loterijas dalībniekam jāsaglabā Loterijas preces pirkuma čeks, jo tas kalpo par Loterijas preces iegādes apliecinājumu un reģistrācijas identifikāciju, kā arī ir nosacījums balvas saņemšanai.
 9. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai pēc atkārtota Loterijas preču pirkuma, reģistrējot jaunu čeka numuru.
  1. Ja viena persona mēģina reģistrēt vienu čeka numuru vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas Organizētājs patur tiesības, atsevišķi neinformējot šo Loterijas dalībnieku par čeka numura neunikalitāti, anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.
 10. Kad dalībnieks piereģistrē savu iegūto čeka numuru, tas piedalās nākošajā izlozē pēc tā reģistrācijas, kas notiek tuvākajā datumā, kas minēts šo noteikumu 12.punktā.
 11. Laimestu fonds: viens privāts grupas/izpildītāja koncerts ar kopējo vērtību 5000.00 EUR, astoņi Sony mūzikas skaļruņi GTK-XB ar kopējo vērtību 1680.00 EUR un četrdesmit kastes “Lay’s” čipsi ar sāli, ar kopējo vērtību 1167.60 EUR.
  Laimesta nosaukums Viena laimesta vērtība ar PVN (EUR) Skaits Summa ar PVN (EUR)
  Grupas/izpildītāja koncerts 5000.00 1 5000.00
  "Lay's" čipsu kaste 29.19 40 1167.60
  Sony skaļrunis GTK-XB 210.00 8 1680.00
  Kopā 7847.60
  Kopā 49 (četrdesmit deviņas) balvas ar kopējo vērtību 7847.60 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un sešdesmit euro centi) ieskaitot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Laimestus nodrošina un/vai apmaksā Loterijas preču ražotājs vai tā pilnvarotā persona sadarbībā ar Loterijas Organizētāju.
 12. iek noteiktas astoņas izlozes, kurās piedalās saskaņā ar šo noteikumu 5.1.apakšpunktu, kā arī 8.punktu un tā apakšpunktiem saņemtās čeka numuru reģistrācijas, un tieši:
  * 1.izloze notiek 2021.gada 10.maijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2021.gada 3.maija plkst. 00:00 līdz 2021.gada 9.maija plkst. 23:59, izlozējot vienu Sony skaļruni un piecas “Lay’s” čipsu kastes.
  * 2.izloze notiek 2021.gada 17.maijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2021.gada 10.maija plkst. 00:00 līdz 2021.gada 16.maija plkst. 23:59, izlozējot vienu Sony skaļruni un piecas “Lay’s” čipsu kastes.
  * 3.izloze notiek 2021.gada 24.maijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2021.gada 17.maija plkst. 00:00 līdz 2021.gada 23.maija plkst. 23:59, izlozējot vienu Sony skaļruni un piecas “Lay’s” čipsu kastes.
  * 4.izloze notiek 2021.gada 31.maijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2021.gada 24.maija plkst. 00:00 līdz 2021.gada 30.maija plkst. 23:59, izlozējot vienu Sony skaļruni un piecas “Lay’s” čipsu kastes.
  * 5.izloze notiek 2021.gada 7.jūnijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2021.gada 31.maija plkst. 00:00 līdz 2021.gada 6.jūnija plkst. 23:59, izlozējot vienu Sony skaļruni un piecas “Lay’s” čipsu kastes.
  * 6.izloze notiek 2021.gada 14.jūnijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2021.gada 7.jūnija plkst. 00:00 līdz 2021.gada 13.jūnija plkst. 23:59, izlozējot vienu Sony skaļruni un piecas “Lay’s” čipsu kastes.
  * 7.izloze notiek 2021.gada 21.jūnijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2021.gada 14.jūnija plkst. 00:00 līdz 2021.gada 20.jūnija plkst. 23:59, izlozējot vienu Sony skaļruni un piecas “Lay’s” čipsu kastes.
  * 8.izloze notiek 2021.gada 28.jūnijā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2021.gada 21.jūnija plkst. 00:00 līdz 2021.gada 27.jūnija plkst. 23:59, izlozējot vienu Sony skaļruni un piecas “Lay’s” čipsu kastes.
  2021.gada 28.jūnijā tiks veikta arī Loterijas galvenās balvas izloze, kurā piedalās visas čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2021.gada 3.maija plkst. 00:00 līdz 2021.gada 27.jūnija plkst. 23:59, izlozējot galveno balvu – privātu grupas/izpildītāja koncertu.
  1. Visas izlozes tiek rīkotas Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas telpās – SIA “Sorbum LV” birojā, pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, katras attiecīgās dienas plkst. 14.00.
  2. Gadījumā, ja izlozētie laimētāji saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesīgi saņemt balvu (t.sk. laimētājs nespēj pierādīt savu dalību Loterijā vai čeka numura reģistrācija loterijai nav veikta atbilstoši šiem noteikumiem), tad izlozētā balva paliek Loterijas Organizētāja īpašumā un rīcībā, un Loterijas Organizētājs ir tiesīgs rīkoties ar to pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā nodot to cita Loterijas Dalībnieka īpašumā pēc savas izvēles.
  3. Katrā izlozē katrai balvai tiek noteikti rezerves laimētāji, kuru vārdi netiek publicēti, ar kuriem Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “Sorbum LV” nepieciešamības gadījumā sazinās pēc Loterijas norises beigu datuma, ja balvu ieguvēji nav ieradušies pakaļ savām balvām, un kuriem Loterijas Organizētājs šādā gadījumā, saskaņā ar noteikumu 12.2.punkta noteikumiem, ir tiesīgs nodot attiecīgo Loterijas balvu to noteikšanas secībā.
 13. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka izlozēm savu dalību pieteiks vienāds dalībnieku skaits reģistrējot unikālos čeka numurus. Aptuvenās izredzes laimēt ir 49 pret 6000.
 14. Loterijas dalībnieku un unikālo kodu (čeka numuru) reģistrāciju, kā arī izlozes norisi un tās veikšanu nodrošina Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “Sorbum LV”, vienotais reģistrācijas Nr.40103605552, ar saviem vai apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem.
 15. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz reģistrējoties dalībai Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 16. Reģistrējoties Loterijai, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas Organizētājs un tā pilnvarotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu sniegtos personas datus balvu ieguvēju noteikšanai, to identifikācijai, publicēšanai interneta vietnē www.laysloterija.lv, un laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju identifikāciju un balvu izsniegšanu.
  1. Iesniedzot vai reģistrējot savus personas datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma tiek saglabāti Loterijas Organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
 17. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti interneta vietnē www.laysloterija.lv, līdz nākamās darba dienas, pēc izlozes dienas, beigām, bet 2021.gada 28.jūnija izlozes balvu ieguvēji tiks publicēti līdz tās pašas dienas beigām.
 18. Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts interneta vietnē www.laysloterija.lv, līdz 2021.gada 28.jūnija dienas beigām.
 19. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, un tās tiek izsniegtas balvu ieguvējiem personīgi, saskaņā ar šo noteikumu prasībām.
 20. Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, SIA “Sorbum LV” izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, rakstot uz anketā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.
 21. Lai saņemtu balvu, balvas ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)) un jāuzrāda laimējušais čeks Loterijas Organizētāja pilvarotajai personai – SIA “Sorbum LV” un jāļauj nokopēt laimējušo čeku un saglabāt tā kopiju.
  1. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt kādu no šajos noteikumos norādītiem personu apliecinošiem dokumentiem un/vai laimējušā čeka oriģinālu vai dokumentos esošā informācija nesakrīt ar reģistrācijā Loterijai norādīto informāciju, Loterijas Organizētājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīgs balvu neizsniegt.
  2. Ja Loterijā reģistrētais un izlozē laimējušais čeka numurs nav identisks uzrādītā čekā norādītajam čeka numuram balvu saņemot, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, čeka numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, vai Loterijas Organizētājam rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, Loterijas Organizētājs ir tiesīgs balvas ieguvējam balvu neizsniegt.
 22. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)) un čeka oriģinālu.
 23. Loterijas Organizētājs nodrošina, ka laimētās balvas to ieguvēji varēs personiski saņemt līdz 2021.gada 9.jūlijam šo noteikumu 19.punktā norādītā adresē. Gadījumā, ja valstī būs noteikta Ārkārtas situācija, balvas saņemšana būs iespējama izmantojot pasta pakalpojumus, kurus segs Loterijas Organizētājs.
  1. Ja balvu ieguvēji šo noteikumu 23.punktā norādītajā termiņā nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas Organizētāja īpašumā, tai skaitā balvu ieguvējiem šādā gadījumā nav tiesības pretendēt uz balvas vērtības atlīdzināšanu naudā.
  2. Galvenās balvas ieguvējam, tās saņemšanai, jāizvēlas viens no Loterijas Organizētāja šo noteikumu 8.1.punktā piedāvātiem skatuves māksliniekiem - grupa vai izpildītājs, saskaņojot vēlamo koncerta datumu un laiku ne vēlāk kā līdz 2021.gada 28.jūlijam, ja nepieciešams vienojoties arī par citiem jautājumiem ar Loterijas Organizētāja pilnvaroto personu - SIA “Sorbum LV”. Koncerta norise jānoorganizē un jāizpilda viena kalendārā gada laikā no galvenās balvas izlozes, līdz 2022.gada 28.jūnijam.
   1. Galvenā balva ir apmaksāts izvēlētā skatuves mākslinieka vienas stundas privāts koncerts tiešsaistes režīmā, ievērojot valstī noteiktās Ārkārtas situācijas un vīrusa “Covid-19” pandēmijas izplatības dēļ noteiktos ierobežojumus.
  3. Galvenās balvas laimētājam tiek nodrošināta iespēja bez papildus maksas tiešsaistes režīmā pieslēgties saskaņotajam koncerta linkam (tiešsaistes platforma vai web adrese) un baudīt koncertu on-line (tiešsaistes) režīmā. Galvenās balvas laimētājs ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datu pārraidi (bezmaksas Wi-Fi, maksas pieslēgums, u.t.t.), un to tehniskajiem parametriem vietā, kur viņš ir izvēlējies baudīt koncertu, kā arī ir atbildīgs par savu tehnisko iekārtu (telefons, planšete, televizors) ar kuras palīdzību koncerts tiek saņemts tiešsaistes režīmā, tai skaitā tās piemērotību un darbību koncerta laikā. Visas nianses un pamatotās prasības attiecībā uz koncertu un tā tehnisko nodrošinājumu, galvenās balvas laimētājs saskaņo ar izvēlēto skatuves mākslinieku un Loterijas Organizētāju.
  4. Galveno balvu - saskaņoto privāto koncertu var atlikt tikai pārceļot tā norises laiku uz ar galvenās balvas saņēmēju saskaņotu laiku, ja pastāv šādi apstākļi: - izpildītājs/grupas dalībnieks saslimst un nevar uzstāties iepriekš saskaņotā laikā; - Latvijas Republikā ir spēkā esošas vai stājas spēkā likumdošanas normas, kas nosaka ierobežojumus vīrusa “Covid-19” izplatības ierobežošanai, vai ir izsludināta Ārkārtas situācija, kā rezultātā tiek aizliegta koncertu norise tiešsaistes režīmā; - force majeure gadījumā.
  5. Vīrusa “Covid-19” pandēmijas izplatības dēļ noteiktie ierobežojumi. Tā kā vīrusa “Covid-19” izplatības draudi joprojām saglabājas, Loterijas Organizators nodrošina galvenās balvas saņemšanu attālināti, tiešsaistes režīmā pušu saskaņotā formātā (ZOOM, Team, Skype, Messenger vai citā platformā). Jebkurā gadījumā, koncerta sniegšanas laikā gan skatuves mākslinieks, gan galvenās balvas ieguvējs, katrs savā vietā, kur tas atradīsies, ir atbildīgi un apņemas ievērot visas spēkā esošās likumdošanas normas un noteiktos ierobežojumus vīrusa “Covid-19” izplatības ierobežošanai.
 24. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona - SIA “Sorbum LV”, paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas Organizētāja ar pretenziju par balvu.
 25. Loterijas Organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.
 26. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai tās vērtības samaksa skaidrā naudā nav iespējama.
 27. Ar dalību izlozē vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi, interneta pieslēguma un datu pārraides izmaksas, vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem un loterijas dalībniekiem netiek atlīdzināti.
 28. Loterijas Organizētājs nav atbildīgs, ja Loterijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.
 29. Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
 30. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Loterijas Organizētājam – SIA „MV Latvia”, pēc adreses: Medus iela 7, Rīga, Latvija, LV-1048, līdz 2021.gada 9.jūlijam, ar norādi „Lay’s Music 2021” loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kuriem ir atsauces pretenzijā.
  1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2021.gada 9.jūlija, netiks izskatītas un neradīs pusēm jebkādas juridiskas sekas.
  2. Loterijas Organizētājs izskata saņemto pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Loterijas Organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Loterijas Organizētāja sniegtā atbilde, persona var aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanas normās noteiktā kārtībā.
  3. Datums pasta zīmogā uz aploksnes nosūtītajām pretenzijām ir uzskatāms par pierādījumu pretenzijas iesniegšanas termiņa noteikšanai.
  4. Visās pretenzijās to iesniedzējam ir jānorāda Loterijas dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese.
 31. Loterijas Organizētāja, tā pilnvaroto personu un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.
  1. Loterijas Organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 32. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātu šo noteikumu redakciju ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.laysloterija.lv.