Akcija noslēgusies!


22.01.2020

Jau 24. janvārī sākas jaunā Lay’s kampaņa, kas turpināsies līdz 2020. gada 5. martam un kurā būs iespēja piedalīties visiem filmu faniem! Kampaņas balvas ir patiesi lieliskas, jo katru nedēļu tiks izlozētas 14 kino biļešu balvas un iPhone 11 Pro Max! Pavisam kopā kampaņas laikā tiks noskaidroti 6 iPhone 11 Pro Max un 84 kino biļešu balvu ieguvēji.

Pasteidzies iegādāties Lay’s kartupeļu čipsus, jo, iespējams, ka Tev uzsmaidīs veiksme jau šonedēl!

Kampaņas noteikumi:

Loterijas atļaujas Nr. 6064

1.     ”Lay’s Movie 3.0” ir Latvijā notiekoša patērētāju loterija, kuru rīko preču “Lay’s” izplatītājs Latvijā: SIA "MV Latvia", Medus iela 7, Rīga, LV-1048, vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, turpmāk tekstā Loterijas Organizētājs.

2.     Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas un ir iespējams iegādāties Loterijas preces.

3.     Loterijā Latvijas Republikas teritorijā var piedalīties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma, kura iegādājas Loterijas Preci.

4.     Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas Organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

5.     Loterijas norises sākums ir 2020.gada 24.janvāris un beigu datums ir 2020.gada 6.marts.

5.1. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2020.gada 24.janvāra līdz 2020.gada 5.martam.  Reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc iepriekš minētā perioda, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.

6.     Loterijas preces:

5900259099211 Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 40g

5900259099273 Čipsi Lay's ar sāli 40g

5900259093103 Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 70g

5900259093080 Čipsi Lay's ar siera garšu 70g

5900259093127 Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 70g

5900259099723 Čipsi Lay’s Oven Baked sāls g. 125g

5900259099709 Čipsi Lay’s Oven Baked ar jogurta un zaļumu g. 125g

5900259099358 Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 140g

5900259099396 Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo loc.garšu 140g

5900259098191 Čipsi Lay's ar siera garšu 140g

5900259098245 Čipsi Lay's ar sēņu garšu 140g

5900259096821 Čipsi Lay's ar čili un laima garšu 130g

5900259098269 Čipsi Lay's ar tomātu garšu 140g

5900259098146 Čipsi Lay's ar asu vistas spārniņu g. 130g

5900259099433 Čipsi Lay's ar sāli 140g

5900259104359 Čipsi Lay’s WAVY ar zaļo lociņu garšu 130g

5900259104199 Čipsi Lay’s WAVY ar krējuma un garšaugu garšu 130g

5900259104212 Čipsi Lay’s WAVY tomātu garšu 130g

5900259097101 Čipsi Lay’s Strong ar čilli un laima garšu 210g

5900259098344 Čipsi Lay's ar tomātu garšu 215g

5900259097125 Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 215g

5900259097163 Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 215g

5900259098313 Čipsi Lay's ar siera garšu 215g

5900259098368 Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu  265g

5900259097248 Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 265g

5900259099457 Lay’s Kartupeļu salmiņi STIX ketčups 140g

 

7.     Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5.1.punktā norādītā perioda, taču to iegāde pirms vai pēc šajos noteikumos norādītā termiņa nedod tiesības piedalīties Loterijā.

8.     Loterijas norises kārtība: Lai piedalītos loterijā patērētājam jāiegādājas šo noteikumu 6.punktā norādītā “Lay’s” prece. Patērētājam jāsaglabā pirkuma čeks un jāreģistrē tas interneta vietnē www.laysloterija.lv

8.1. Reģistrējot čeku interneta vietnē www.laysloterija.lv, jāatbild uz anketā norādītiem jautājumiem. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja reģistrēšanās interneta vietnē www.laysloterija.lvnotiek veiksmīgi, ierīces monitorā tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, dodot iespēju labot datus līdz brīdim, kad reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiks reģistrēts dalībai Loterijā.

8.2. Reģistrējoties šo noteikumu 8.punktā norādītajā veidā, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, norādot anketā pieprasīto informāciju.

8.3. Loterijas dalībniekam jāsaglabā Loterijas preces pirkuma čeks, jo tas kalpo par Loterijas preces iegādes apliecinājumu un reģistrācijas identifikāciju, kā arī ir nosacījums balvas saņemšanai.

9.     Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai pēc atkārtota Loterijas preču pirkuma, reģistrējot jaunu čeka numuru.

 

9.1. Ja viena persona mēģina reģistrēt vienu čeka numuru vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas Organizētājs patur tiesības, atsevišķi neinformējot šo Loterijas dalībnieku par čeka numura neunikalitāti, anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.

10.  Kad dalībnieks piereģistrē savu iegūto čeka numuru, tas piedalās nākošajā izlozē pēc tā reģistrācijas, kas notiek tuvākajā datumā, kas minēts šo noteikumu 12.punktā.

11.  Laimestu fonds: seši Iphone 11 Pro Max 64GB ar kopējo vērtību 6095,- EUR, četrdesmit divas “Lay’s” čipsu kastes ar kopējo vērtību 1251.29 EUR, četrdesmit divas kino kartes “Kino Citadele” ar kopējo vērtību 580.80 EUR (viena kino karte iekļauj 2 biļetes kino “Kino Citadele” apmeklējumam 13.83 EUR vērtībā).                 

Laimesta nosaukums

Viena laimesta vērtība ar PVN

Skaits

Summa ar PVN

Telefons iPhone 11 Pro Max 64GB

€ 1,015.833

6

€ 6,095.00

“Lay's” čipsu kastes

€ 29.79

42

€ 1,251.29

“Kino Citadele” kino kartes

€ 13.829

42

€ 580.80

  

Kopā:

€ 7,927.09

Kopā 90 (deviņdesmit) balvas ar kopējo vērtību 7927.09 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi euro un deviņi euro centi) ieskaitot PVN.

12.  Tiek noteiktas sešas izlozes, kurās piedalās saskaņā ar šo noteikumu 5.1 apakšpunktu, kā arī 8.punktu un tā apakšpunktiem saņemtās čeka numuru reģistrācijas, un tieši:

* 1.izloze notiek 2020.gada 31.janvārī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 24.janvāra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 30.janvāra plkst. 23:59:59, izlozējot vienu telefonu iPhone 11 Pro Max, septiņas “Kino Citadele” kino kartes un septiņas “Lay’s” čipsu kastes.

* 2.izloze notiek 2020.gada 7.februārī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 31.janvāra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 6.februārim plkst. 23:59:59, izlozējot vienu telefonu iPhone 11 Pro Max, septiņas “Kino Citadele” kino kartes un septiņas “Lay’s” čipsu kastes.

* 3.izloze notiek 2020.gada 14.februārī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 7.februāra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 13.februārim plkst. 23:59:59, izlozējot vienu telefonu iPhone 11 Pro Max, septiņas “Kino Citadele” kino kartes un septiņas “Lay’s” čipsu kastes.

* 4.izloze notiek 2020.gada 21.februārī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 14.februāra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 20.februārim plkst. 23:59:59, izlozējot vienu telefonu iPhone 11 Pro Max, septiņas “Kino Citadele” kino kartes un septiņas “Lay’s” čipsu kastes.

* 5.izloze notiek 2020.gada 28.februārī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 21.februāra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 27.februārim plkst. 23:59:59, izlozējot vienu telefonu iPhone 11 Pro Max, septiņas “Kino Citadele” kino kartes un septiņas “Lay’s” čipsu kastes.

* 6.izloze notiek 2020.gada 6.martā, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 28.februāra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 5.martam plkst. 23:59:59, izlozējot vienu telefonu iPhone 11 Pro Max, septiņas “Kino Citadele” kino kartes un septiņas “Lay’s” čipsu kastes.

12.1. Visas izlozes tiek rīkotas Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas telpās – SIA “Sorbum LV” birojā, pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, katras attiecīgās dienas plkst. 14.00.

12.2. Gadījumā, ja izlozētie laimētāji saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesīgi saņemt balvu (t.sk. laimētājs nespēj pierādīt savu dalību Loterijā vai čeka numura reģistrācija loterijai nav veikta atbilstoši šiem noteikumiem), tad izlozētā balva paliek Loterijas Organizētāja īpašumā un rīcībā, un Loterijas Organizētājs ir tiesīgs rīkoties ar to pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā nodot to cita Loterijas Dalībnieka īpašumā pēc savas izvēles.

12.3. Katrā izlozē katrai balvai tiek noteikti rezerves laimētāji, kuru vārdi netiek publicēti, ar kuriem Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “Sorbum LV” nepieciešamības gadījumā sazinās pēc Loterijas norises beigu datuma, ja balvu ieguvēji nav ieradušies pakaļ savām balvām, un kuriem Loterijas Organizētājs šādā gadījumā, saskaņā ar noteikumu 15.2.punkta noteikumiem, ir tiesīgs nodot attiecīgo Loterijas balvu.

13.  Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka izlozēm savu dalību pieteiks vienāds dalībnieku skaits reģistrējot unikālos čeka numurus. Aptuvenās izredzes laimēt ir 90 pret 6000.

14.  Loterijas dalībnieku un unikālo kodu reģistrāciju, kā arī izlozes norisi un tās veikšanu nodrošina Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “Sorbum LV”, vienotais reģistrācijas Nr.40103605552, ar saviem vai apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem. 

15.  Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz reģistrējoties dalībai Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

16.  Reģistrējoties Loterijai, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas Organizētājs un tā pilnvarotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu sniegtos personas datus balvu ieguvēju noteikšanai, to identifikācijai, publicēšanai interneta vietnē www.laysloterijas.lv, un laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju identifikāciju un balvu izsniegšanu.

16.1.      Iesniedzot vai reģistrējot savus personas datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma tiek saglabāti Loterijas Organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

17.  Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti interneta vietnē www.laysloterijas.lv, līdz nākamās darba dienas, pēc izlozes dienas, beigām, bet 2020.gada 6.marta izlozes balvu ieguvēji tiks publicēti līdz tās pašas dienas beigām.

18.  Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts interneta vietnē www.laysloterijas.lv, līdz 2020.gada 6.marta dienas beigām.

19.  Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, un tās tiek izsniegtas balvu ieguvējiem personīgi, saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

20.  Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, SIA “Sorbum LV” izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, rakstot uz anketā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.

21.  Lai saņemtu balvu, balvas ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)) un jānodod laimējušais čeks Loterijas Organizētāja pilvarotajai personai – SIA “Sorbum LV”. 

21.1. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt kādu no šajos noteikumos norādītiem personu apliecinošiem dokumentiem un/vai laimējušā čeka oriģinālu vai dokumentos esošā informācija nesakrīt ar reģistrācijā Loterijai norādīto informāciju, Loterijas Organizētājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīgs balvu neizsniegt.

21.2. Ja Loterijā reģistrētais un izlozē laimējušais čeka numurs nav identisks uzrādītā čekā norādītajam čeka numuram balvu saņemot, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, čeka numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, vai Loterijas Organizētājam rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, Loterijas Organizētājs ir tiesīgs balvas ieguvējam balvu neizsniegt.

22.  Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)) un čeka oriģinālu.

23.  Loterijas Organizētājs nodrošina, ka laimētās balvas to ieguvēji varēs personiski saņemt līdz 2020.gada 20.martam šo noteikumu 19.punktā norādītā adresē.

23.1. Ja balvu ieguvēji šo noteikumu 23.punktā norādītajā termiņā nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas Organizētāja īpašumā, tai skaitā balvu ieguvējiem šādā gadījumā nav tiesības pretendēt uz balvas vērtības atlīdzināšanu naudā.

24.  Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona - SIA “Sorbum LV”, paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas Organizētāja ar pretenziju par balvu.

25.  Loterijas Organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

26.  Balvas apmaiņa pret citu balvu vai tās vērtības samaksa skaidrā naudā nav iespējama.

27.  Ar dalību izlozē vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem un loterijas dalībniekiem netiek atlīdzināti.

28.  Loterijas Organizētājs nav atbildīgs, ja Loterijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.

29.  Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

30.  Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Loterijas Organizētājam – SIA „MV Latvia”, pēc adreses: Medus iela 7, Rīga, Latvija, LV-1048, līdz 2019.gada 20.martam, ar norādi „Lay’s Movie 2.0” loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

30.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2020.gada 20.martam, netiks izskatītas un neradīs pusēm jebkādas juridiskas sekas.

30.2. Loterijas Organizētājs izskata saņemto pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Loterijas Organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Loterijas Organizētāja sniegtā atbilde, persona var aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanas normās noteiktā kārtībā.

30.3. Datums pasta zīmogā uz aploksnes nosūtītajām pretenzijām ir uzskatāms par pierādījumu pretenzijas iesniegšanas termiņa noteikšanai.

30.4. Visās pretenzijās to iesniedzējam ir jānorāda Loterijas Dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese.

31.  Loterijas Organizētāja, tā pilnvaroto personu un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.

31.1. Loterijas Organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

32. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātu šo noteikumu redakciju ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.laysloterija.lv.