Akcija noslēgusies!


02.03.2020

”Cheetos Arts Academy” loterijas noteikumi

Loterijas atļaujas Nr. 6026

1. ”Cheetos Arts Academy” ir Latvijā notiekoša patērētāju loterija, kuru rīko preču “Cheetos” izplatītājs Latvijā:      SIA "MV Latvia", Medus iela 7, Rīga, LV-1048. Vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, turpmāk tekstā Loterijas Organizētājs.

2. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas un ir iespējams iegādāties Loterijas preces. 

3. Loterijā Latvijas Republikas teritorijā var piedalīties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma, kura iegādājas Loterijas Preci.

4. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas Organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

5. Loterijas norises periods ir no 2020.gada 2.marta līdz 2020.gada 25.maijam.

5.1. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2020.gada 2.marta līdz 2020.gada 24.maijam.  Reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc iepriekš minētā perioda, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.

6. Loterijas prece:

EAN kods Nosaukums

5900259067814 Uzkodas Cheetos ar sīpolu garšu 145g

5900259067999 Uzkodas Cheetos ar siera un kečupa garšu 145g

5900259099129 Uzkodas Cheetos ar saldā čili garšu 165g

5900259099181 Uzkodas Cheetos ar siera un šķiņķa garšu 165g

5900259067982 Uzkodas Cheetos ar kečupa garšu 165g

5900259068002 Uzkodas Cheetos ar siera garšu 165g


7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5.1.punktā norādītā perioda, taču to iegāde pirms vai pēc šajos noteikumos norādītā termiņa nedod tiesības piedalīties Loterijā.

8. Loterijas norises kārtība: lai piedalītos Loterijā patērētājam jāiegādājas “Cheetos” produkts. Patērētājam no iepakojumā atrodamajiem “Cheetos” (vai arī vairākiem “Cheetos” iepakojumiem) ir jāizveido mākslas darbs, jānobildē tas, jāreģistrē savi dati interneta vietnē www.cheetos.lv, jāievieto attēls un jāaizpilda attēla apraksta lodziņš.       8.1. Reģistrējot unikālo attēlu un čeka numuru interneta vietnē www.cheetos.lv, jāatbild uz anketā norādītiem jautājumiem. Anketā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Reģistrācija interneta vietnē www.cheetos.lv ir bez maksas. Ja reģistrēšanās interneta vietnē www.cheetos.lv notiek veiksmīgi, ierīces monitorā tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, dodot iespēju labot datus, līdz brīdim, kad reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiks reģistrēts dalībai Loterijā.

8.2. Reģistrējoties šo noteikumu 8.punktā norādītajā veidā, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

8.3. Loterijas dalībniekam jāsaglabā “Cheetos” uzkodu pirkuma čeks, jo tas kalpo par Loterijas preces iegādes apliecinājumu un reģistrācijas identifikāciju, kā arī ir nosacījums balvas saņemšanai.

8.4. Pie attēlu augšupielādes www.cheetos.lv mājaslapā, tie netiek atspoguļoti nekavējoties, jo interneta vietnes uzturētājs veiks pārbaudi, vai attēls atbilst pieklājības normām, lai izvairītos no personu aizskarošu datu publicitātes. Attēla augšupielāde interneta vietnē var aizņemt līdz pat 72 stundām. Kad attēls tiks apstiprināts, dalībnieks saņems savā e-pastā attiecīgu paziņojumu.

9. Kad dalībnieks piereģistrē savu dalību Loterijai, tas pretendē uz tuvākā datuma naudas balvas izlozi, kas minēta šo noteikumu 11.punktā, kā arī “Cheetos” uzkodu kastes izlozi. 

9.1. Lai piedalītos katras nedēļas balvu izlozēs, patērētājam jāreģistrējas tai līdz katras attiecīgās nedēļas izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

10. Laimestu fonds : trīs naudas balvas 1000 EUR, ar kopējo vērtību 3000 EUR, trīsdesmit kastes ar Cheetos uzkodām ar kopējo vērtību 457.80 EUR.

                     


 Kopā 33 (trīsdesmit trīs) balvas ar kopējo vērtību 3457.80 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi euro un astoņdesmit euro centi) ieskaitot PVN.

11. Tiek noteiktas sešas izlozes, kurās piedalās saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu saņemtās unikālo attēlu reģistrācijas, un tieši, 

* 1.izloze notiek 2020.gada 16.martā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2020.gada 2.marta plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 15.marta plkst. 23:59:59, izlozējot piecas “Cheetos” uzkodu kastes.

* 2.izloze notiek 2020.gada 30.martā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2020.gada 16.marta plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 29.marta plkst. 23:59:59, izlozējot piecas “Cheetos” uzkodu kastes, kā arī šajā dienā tiek noteikts pirmais naudas balvas laimētājs, starp dalībniekiem, kuru reģistrācija ir veikta laika periodā no 2020.gada 2.marta plkst. 00:00 līdz 2020.gada 29.marta plkst. 23:59:59.

* 3.izloze notiek 2020.gada 13.aprīlī, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2020.gada 30.marta plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 12.aprīļa plkst. 23:59:59, izlozējot piecas “Cheetos” uzkodu kastes.

* 4.izloze notiek 2020.gada 27.aprīlī, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2020.gada 13.aprīļa plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 26.aprīļa plkst. 23:59:59, izlozējot piecas “Cheetos” uzkodu kastes, kā arī šajā dienā tiek noteikts otrais naudas balvas laimētājs, starp dalībniekiem, kuru reģistrācija ir veikta laika periodā no 2020.gada 30.marta plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 26.aprīļa plkst. 23:59:59.

* 5.izloze notiek 2020.gada 11.maijā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2020.gada 27.aprīļa plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 10.maija plkst. 23:59:59, izlozējot piecas “Cheetos” uzkodu kastes.

* 6.izloze notiek 2020.gada 25.maijā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2020.gada 11.maija plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 24.maija plkst. 23:59:59, izlozējot piecas “Cheetos” uzkodu kastes, kā arī šajā dienā tiek noteikts trešais naudas balvas laimētājs, starp dalībniekiem, kuru reģistrācija ir veikta laika periodā no 2020.gada 27.aprīļa plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 24.maija plkst. 23:59:59.

11.1. Visas izlozes tiek rīkotas Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas telpās – SIA “Sorbum LV” birojā, pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, katras attiecīgās dienas plkst. 14.00.

11.2. Gadījumā, ja izlozētie laimētāji saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesīgi saņemt balvu (t.sk. laimētājs nespēj pierādīt savu dalību Loterijā vai pirkuma čeks nav saglabāts, reģistrācija loterijai nav veikta atbilstoši šiem noteikumiem vai spēkā esošām likumdošanas normām), tad izlozētā balva paliek Loterijas Organizētāja īpašumā un rīcībā, un Loterijas Organizētājs ir tiesīgs rīkoties ar to pēc saviem ieskaitiem.

12. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka izlozēm savu dalību pieteiks 3000 attēlu, tādējādi iespēja iegūt balvu kādā no šo noteikumu 11.punktā norādītajām izlozēm ir 33 pret 0.011.

13. Loterijas dalībnieku reģistrāciju, kā arī izlozes norisi un tās veikšanu nodrošina Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “Sorbum LV”, vienotais reģistrācijas Nr.40103605552, ar saviem vai apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem.  

14. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz reģistrējoties dalībai Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

15. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas Organizētājs un tā pilnvarotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu sniegtos personas datus balvu ieguvēju noteikšanai, to identifikācijai, publicēšanai interneta vietnē www.cheetos.lv, un laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Loterijas norisi, balvu ieguvēju identifikāciju un balvu izsniegšanu.

15.1. Iesniedzot vai reģistrējot savus personas datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma tiek saglabāti Loterijas Organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

16. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti interneta vietnē www.cheetos.lv, līdz nākamās darba dienas, pēc izlozes dienas, beigām.

17. Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts interneta vietnē www.cheetos.lv, līdz 2020.gada 25.maija dienas beigām.

18. Lai vienotos par laimēto balvu saņemšanu, SIA “Sorbum LV” izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, rakstot uz anketā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.

19. Lai saņemtu balvu, balvas ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)) jāuzrāda pirkuma čeks un jānodod unikālās formas “Cheetos” uzkodas Loterijas Organizētāja pilvarotajai personai – SIA “Sorbum LV”.  

19.1. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt kādu no šajos noteikumos norādītiem personu apliecinošiem dokumentiem un/vai pirkuma čeku, un/vai “Cheetos” uzkodas vai dokumentos esošā informācija nesakrīt ar reģistrācijā Loterijai norādīto informāciju, Loterijas Organizētājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīgs balvu neizsniegt.

19.2. Ja Loterijas Organizētājam rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, Loterijas Organizētājs ir tiesīgs balvas ieguvējam balvu neizsniegt.

20. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), pirkuma čeku un “Cheetos” uzkodas.

21. Loterijas Organizētājs nodrošina, ka laimētās balvas to ieguvēji varēs personiski saņemt līdz 2020.gada 29.maijam SIA “Sorbum LV” telpās, Jūrkalnes ielā 15/25, Rīgā.

21.1. Ja balvu ieguvēji šo noteikumu 21.punktā norādītajā termiņā nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas Organizētāja īpašumā, tai skaitā balvu ieguvējiem šādā gadījumā nav tiesības pretendēt uz balvas vērtības atlīdzināšanu naudā.

22. Pirms balvu saņemšanas, balvu ieguvēji un Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona - SIA “Sorbum LV”, aizpilda un paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu naudas laimesta gadījumā, pēc kura parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona pārskaita uz balvas saņēmēja norādīto bankas kontu atbilstošo naudas balvas summu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas Organizētāja ar pretenziju par balvu. Balvu ieguvējs ir atbildīgs spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas normās noteikto nodokļu un nodevu samaksu par saņemto balvu, ja tādi maksājumi ir jāveic.

23. Loterijas Organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

24. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai tās vērtības samaksa skaidrā naudā nav iespējama.

25. Ar dalību izlozē vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem un Loterijas dalībniekiem netiek atlīdzināti.

26. Gadījumā, ja balvas netiek izsniegtas pamatojoties uz šiem noteikumiem vai to ieguvēji tās neizņem šo noteikumu 21.punktā minētā termiņā, Loterijas Organizētājs ir tiesīgs nodot neizsniegtās vai neizņemtās balvas citiem attiecīgās izlozes dalībniekiem.

27. Loterijas organizētāji nav atbildīgi, ja Loterijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.

28. Loterijas organizētāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

29. Loterijas organizētājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas organizētāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

30. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Loterijas Organizētājam – SIA „MV Latvia”, pēc adreses: Medus iela 7, Rīga, Latvija, LV-1048, līdz 2020.gada 30.maijam, ar norādi „Cheetos Arts Academy” loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 

30.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2020.gada 30.maija, netiks izskatītas un neradīs pusēm jebkādas juridiskas sekas.

30.2. Loterijas Organizētājs izskata saņemto pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Loterijas Organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Loterijas Organizētāja sniegtā atbilde, persona var aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanas normās noteiktā kārtībā.

30.3. Datums pasta zīmogā uz aploksnes nosūtītajām pretenzijām ir uzskatāms par pierādījumu par pretenzijas iesniegšanas termiņa noteikšanai. 

30.4. Visās pretenzijās to iesniedzējam ir jānorāda Loterijas Dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese.

31. Loterijas Organizētāja, tā pilnvaroto personu un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.

31.1. Loterijas Organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

32. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātu šo noteikumu redakciju ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.cheetos.lv.