Akcija noslēgusies!


28.08.2020

Aizraujošā Cheetos akcija ir sākusies! Spēlē akmens, ķepa, šķēres Cheetos spēli un laimē iPhone 11 Pro Max vai kādu no citām stilīgām balvām. Mēs izlozēsim 13 JBL skandas, 39 “lazy bag” (this should be in Italic) gaisa gultas un 48 kastes ar Cheetos Akmens, ķepa, šķēres čipsiem! Kampaņas periods: no 1. septembra līdz 30. novembrim. Vairāk par akciju – www.cheetos.lv!

Noteikumi:

 1. ”Cheetos Rock-Scissor-Paw” ir Latvijā notiekoša patērētāju loterija, kuru rīko preču “Cheetos” izplatītājs Latvijā: SIA "MV Latvia", Medus iela 7, Rīga, LV-1048, vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, turpmāk tekstā Loterijas Organizētājs.
 2. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas un ir iespējams iegādāties Loterijas preces.
 3. Loterijā Latvijas Republikas teritorijā var piedalīties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma, kura iegādājas Loterijas Preci.
 4. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas Organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 5. Loterijas norises sākums ir 2020.gada 1.septembris un beigu datums ir 2020.gada 30.novembris
  1. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 29.novembrim. Reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc iepriekš minētā perioda, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.
 6. Loterijas preces:
  XEAN kods Nosaukums
  5900259067982 Uzkodas Cheetos ar kečupa garšu 165g
  5900259099129 Uzkodas Cheetos ar saldā čili garšu 165g
  5900259068002 Uzkodas Cheetos ar siera garšu 165g
  5900259067999 Uzkodas Cheetos ar siera un kečupa garšu 145g
  5900259099181 Uzkodas Cheetos ar siera un šķiņķa garšu 165g
  5900259067814 Uzkodas Cheetos ar sīpolu garšu 145g
  5900259107350 Uzkodas Cheetos ar hamburgera garšu 145g
  5900259107404 Uzkodas Cheetos ar krējuma un zaļo lociņu garšu 145g
 7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5.1.punktā norādītā perioda, taču to iegāde pirms vai pēc šajos noteikumos norādītā termiņa nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 8. Loterijas norises kārtība: Lai piedalītos loterijā patērētājam jāiegādājas šo noteikumu 6.punktā norādītā “Cheetos” prece. Patērētājam jāsaglabā Cheetos uzkodas iepakojums un jāreģistrē interneta vietnē www.cheetos.lv iepakojumā atrodams kods, kas sastāv no burtu un ciparu kombinācijas. Produkta iepakojums jāsaglabā līdz loterijas perioda beigām, jo tas kalpo kā pirkuma apliecinājums.
  1. Reģistrējot kodu interneta vietnē www.cheetos.lv, jāatbild uz anketā norādītiem jautājumiem. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, iepakojumā atrodams kods, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja reģistrēšanās interneta vietnē www.cheetos.lv notiek veiksmīgi, ierīces monitorā tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, dodot iespēju labot datus līdz brīdim, kad reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiks reģistrēts dalībai Loterijā.
  2. Reģistrējoties šo noteikumu 8.punktā norādītajā veidā, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, norādot anketā pieprasīto informāciju.
  3. Loterijas dalībniekam jāsaglabā “Cheetos” uzkodu pirkuma čeks, jo tas kalpo par Loterijas preces iegādes apliecinājumu un ir nosacījums balvas saņemšanai.
 9. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai pēc atkārtota Loterijas preču pirkuma, reģistrējot jaunu kodu interneta vietnē.
  1. Ja viena persona mēģina reģistrēt vienu kodu vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas Organizētājs patur tiesības, atsevišķi neinformējot šo Loterijas dalībnieku par koda neunikalitāti, anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.
 10. Kad dalībnieks piereģistrē savu iepakojuma kodu, tas piedalās nākošajā izlozē pēc tā reģistrācijas, kas notiek tuvākajā datumā, kas minēts šo noteikumu 12.punktā.
 11. Laimestu fonds: viens Iphone 11 Pro Max 64GB ar kopējo vērtību 1015,- EUR, piecdesmit divas “Cheetos” čipsu kastes ar kopējo vērtību 939.12 EUR, trīsdesmit deviņi “Cheetos”ceļojuma dīvāni ar kopējo vērtību 688.35 EUR, trīspadsmit JBL skaļruņi ar kopējo vērtību 315.74 EUR.
  Laimesta nosaukums Viena laimesta vērtība ar PVN Skaits Summa ar PVN
  Telefons iPhone 11 Pro Max 64GB € 1,015.00 1 € 1,015.00
  JBL skaļrunis € 24.29 13 € 315.74
  Cheetos ceļojuma dīvāns € 17.65 39 € 688.35
  Cheetos čipsu kastes € 18.06 52 € 939.12
      Kopā: € 2,958.21
  Kopā 105 (simts piecas) balvas ar kopējo vērtību 2958.21 EUR ( divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro un divdesmit viens euro cents) ieskaitot PVN.
 12. 12. Tiek noteiktas trīspadsmit izlozes, kurās piedalās saskaņā ar šo noteikumu 5.1 apakšpunktu, kā arī 8.punktu un tā apakšpunktiem saņemtās kodu reģistrācijas, un tieši:
  * 1.izloze notiek 2020.gada 7.septembrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 1.septembra plkst. 00:00 līdz 2020.gada 6.septembra plkst. 23:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 2.izloze notiek 2020.gada 14.septembrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 7.septembra plkst. 00:00 līdz 2020.gada 13.septembra plkst. 23:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 3.izloze notiek 2020.gada 21.septembrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 14.septembra plkst. 00:00 līdz 2020.gada 20.septembra plkst. 23:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 4.izloze notiek 2020.gada 28.septembrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 21.septembra plkst. 00:00 līdz 2020.gada 27.septembra plkst. 23:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 5.izloze notiek 2020.gada 5.oktobrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 28.septembra plkst. 00:00 līdz 2020.gada 4.oktobra plkst. 23:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 6.izloze notiek 2020.gada 12.oktobrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 5.oktobra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 11.oktobra plkst. 23:59:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 7.izloze notiek 2020.gada 19.oktobrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 12.oktobra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 18.oktobra plkst. 23:59:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 8.izloze notiek 2020.gada 26.oktobrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 19.oktobra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 25.oktobra plkst. 23:59:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 9.izloze notiek 2020.gada 2.novembrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 26.oktobra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 1.novembra plkst. 23:59:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 10.izloze notiek 2020.gada 9.novembrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 2.novembra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 8.novembra plkst. 23:59:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 11.izloze notiek 2020.gada 16.novembrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 9.novembra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 15.novembra plkst. 23:59:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 12.izloze notiek 2020.gada 23.novembrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 16.novembra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 22.novembra plkst. 23:59:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  * 13.izloze notiek 2020.gada 30.novembrī, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktiem, no 2020.gada 23.novembra plkst. 00:00:00 līdz 2020.gada 29.novembra plkst. 23:59:59, izlozējot vienu JBL skaļruni, trīs Cheetos ceļojuma dīvānus un četras Cheetos uzkodu kastes.
  Loterijas Galvenās balvas – telefona Iphone 11 Pro Max 64GB izlozē 2020.gada 30.novembrī piedalās visas kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 29.novembrim.
  1. Visas izlozes tiek rīkotas Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas telpās – SIA “Sorbum LV” birojā, pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, katras attiecīgās dienas plkst. 14.00.
  2. Gadījumā, ja izlozētie laimētāji saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesīgi saņemt balvu (t.sk. laimētājs nespēj pierādīt savu dalību Loterijā vai koda reģistrācija loterijai nav veikta atbilstoši šiem noteikumiem), tad izlozētā balva paliek Loterijas Organizētāja īpašumā un rīcībā, un Loterijas Organizētājs ir tiesīgs rīkoties ar to pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā nodot to cita Loterijas Dalībnieka īpašumā pēc savas izvēles.
  3. Katrā izlozē katrai balvai tiek noteikti rezerves laimētāji, kuru vārdi netiek publicēti, ar kuriem Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “Sorbum LV” nepieciešamības gadījumā sazinās pēc Loterijas norises beigu datuma, ja balvu ieguvēji nav ieradušies pakaļ savām balvām, un kuriem Loterijas Organizētājs šādā gadījumā, saskaņā ar noteikumu 12.2.punkta noteikumiem, ir tiesīgs nodot attiecīgo Loterijas balvu.
 13. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka izlozēm savu dalību pieteiks vienāds dalībnieku skaits reģistrējot koda numurus. Aptuvenās izredzes laimēt ir 105 pret 6500.
 14. Loterijas dalībnieku un unikālo kodu reģistrāciju, kā arī izlozes norisi un tās veikšanu nodrošina Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “Sorbum LV”, vienotais reģistrācijas Nr.40103605552, ar saviem vai apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem.
 15. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz reģistrējoties dalībai Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 16. Reģistrējoties Loterijai, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas Organizētājs un tā pilnvarotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu sniegtos personas datus balvu ieguvēju noteikšanai, to identifikācijai, publicēšanai interneta vietnē www.cheetos.lv, un laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju identifikāciju un balvu izsniegšanu.
  1. Iesniedzot vai reģistrējot savus personas datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma tiek saglabāti Loterijas Organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
 17. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti interneta vietnē www.cheetos.lv, līdz nākamās darba dienas, pēc izlozes dienas, beigām, bet 2020.gada 30.novembra izlozes balvu ieguvēji tiks publicēti līdz tās pašas dienas beigām.
 18. Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts interneta vietnē www.cheetos.lv, līdz 2020.gada 30.novembra dienas beigām.
 19. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, un tās tiek izsniegtas balvu ieguvējiem personīgi, saskaņā ar šo noteikumu prasībām.
 20. Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, SIA “Sorbum LV” izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, rakstot uz anketā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.
 21. Lai saņemtu balvu, balvas ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID), jāuzrāda pirkuma čeks un jānodod laimējušais iepakojums ar atbilstošo kodu Loterijas Organizētāja pilvarotajai personai – SIA “Sorbum LV”.
  1. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt kādu no šajos noteikumos norādītiem personu apliecinošiem dokumentiem un dokumentos esošā informācija nesakrīt ar reģistrācijā Loterijai norādīto informāciju, Loterijas Organizētājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīgs balvu neizsniegt.
  2. Ja Loterijā reģistrētais un izlozē laimējušais kods nav identisks uzrādītā koda numuram balvu saņemot, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, kods nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, vai Loterijas Organizētājam rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, Loterijas Organizētājs ir tiesīgs balvas ieguvējam balvu neizsniegt.
 22. Loterijas Organizētājs nodrošina, ka laimētās balvas to ieguvēji varēs personiski saņemt līdz 2020.gada 15.decembrim šo noteikumu 19.punktā norādītā adresē.
  1. Ja balvu ieguvēji šo noteikumu 22.punktā norādītajā termiņā nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas Organizētāja īpašumā, tai skaitā balvu ieguvējiem šādā gadījumā nav tiesības pretendēt uz balvas vērtības atlīdzināšanu naudā.
 23. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona - SIA “Sorbum LV”, paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas Organizētāja ar pretenziju par balvu.
 24. Loterijas Organizētājs nav atbildīgs, ja Loterijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.
 25. Ar dalību izlozē vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem un Loterijas dalībniekiem netiek atlīdzināti.
 26. Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
 27. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Loterijas Organizētājam – SIA „MV Latvia”, pēc adreses: Medus iela 7, Rīga, Latvija, LV-1048, līdz 2020.gada 15.decembrim, ar norādi „Cheetos Rock-Scissor-Paw” loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
  1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2020.gada 15. decembra, netiks izskatītas un neradīs pusēm jebkādas juridiskas sekas.
  2. Loterijas Organizētājs izskata saņemto pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Loterijas Organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Loterijas Organizētāja sniegtā atbilde, persona var aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanas normās noteiktā kārtībā.
  3. Datums pasta zīmogā uz aploksnes nosūtītajām pretenzijām ir uzskatāms par pierādījumu pretenzijas iesniegšanas termiņa noteikšanai.
  4. Visās pretenzijās to iesniedzējam ir jānorāda Loterijas Dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese.
 28. Loterijas Organizētāja, tā pilnvaroto personu un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.
  1. Loterijas Organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 29. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātu šo noteikumu redakciju ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.cheetos.lv.