„Cheetos Ice Age’’ loterijas


11.07.2016

„Cheetos Ice Age’’ loterijas noteikumi

Loterijas numurs: 4024

1. ”Cheetos Ice Age” patērētāju loterija ir Latvijā notiekoša kampaņa, ko rīko preču Lay’s izplatītājs Latvijā: SIA “MV Latvia”, Medus iela 7, Rīga, LV-1048. Vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, turpmāk tekstā kampaņas Organizētājs.

2. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.

3. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.

4. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar LatvijasRepublikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

5. Kampaņa norisinās laika periodā no 2016. gada 13. jūnija līdz 2016. gada 30. septembrim.

6. Laimestu fonds – Ice Age uzlīmes 104 220 gabali 1334,02 EUR vērtībā.

7. Ice Age uzlīmes maina krāsu, ja tās tiek novietotas uz virsmas, kuras temperatūra ir zemāka par 8 grādiem pēc Celsija.

8. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots, un Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5. punktā norādītā perioda.

9. Aptuvenās izredzes laimēt ir 104 220 uzlīmes pret 212 693 gabaliem (plānotais produktu daudzums loterijas laikā).

10. Ice Age uzlīmēm ir 50 dažādi attēli.

11. Kampaņas preces – visas Cheetos 50g, 55g, 85g un 145 g čipsu pakas un Cheetos Ice Age Fromage 80g čipsu pakas, uz kurām ir kampaņas marķējums.

12. Loterijas norises kārtība: Lai piedalītos loterijā, patērētājam jāiegādājas Cheetos produktu ar loterijas norādi. Ir laimējis tas patērētājs, kurš iepakojumā ir atradis uzlīmi! Loterijas norāde:

12.1. Ja Cheetos iepakojumā nav Ice Age uzlīmes, tad pircējs neko nav laimējis.

13. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi nav.

14. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums: Izloze nenotiek, jo tā ir momentloterija.

15. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu: Persona uzzina par laimestu uzreiz pēc iepakojuma atvēršanas.

16. Loterijas organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.

17. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „MV Latvia” (Medus iela 7, Rīga, Latvija) līdz 2016. gada 30. septembrim ar norādi Loterija „ Cheetos Ice Age” pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

17.1. Pretenzijas, kuras ir iesniegtas pēc 2016. gada 30. septembra, nerada nekādas juridiskas sekas.

17.2. Loterijas organizētāji izskata pretenziju un atbild uz to piecpadsmit dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

17.3.Pasta zīmoga datums uzskatāms par pierādījumu par pretenzijas iesniegšanas termiņu.

17.4.Visas pretenzijas ietver Dalībnieka vārdu un uzvārdu un precīzu adresi.

18. Loterijas organizētāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos

18.1. Loterijas rīkotāji brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

19. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties www.pepsico.lv.