‘’Cheetos Angry Birds’’ loterijas


29.04.2016

Cheetos pakas ar lieliskiem Angry Birds personāžiem tagad atrodamas veikalu plauktos!

Katrā iepakojumā ar akcijas joslu varat atrast jauku uzlīmi. Pieejami vairāk nekā 50 dažādi attēli.

‘’Cheetos Angry Birds’’ loterijas noteikumi

1.  ”Cheetos Angry Birds” patērētāju loterija ir Latvijā notiekoša kampaņa, ko rīko preču Lay’s izplatītājs Latvijā: SIA “MV Latvia”, Medus iela 7, Rīga, LV-1048. Vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, turpmāk tekstā kampaņas Organizētājs.

2. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.

3. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.

4. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

5. Loterijas norises periods ir no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 30.jūnijam

6. Laimestu fonds – Angry Birds uzlīmes 83 959 gabali 1628,80 EUR vērtībā.

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots un Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5. punktā norādītā perioda.

8. Aptuvenās izredzes laimēt ir 83 959 uzlīmes pret 161 459 gabaliem (plānotais produktu daudzums loterijas laikā).

9. Loterijas preces – jebkura Cheetos 85g vai 145g iepakojuma čipsu paka ar loterijas norādi.

10. Loterijas norises kārtība: Lai piedalītos loterijā patērētājam jāiegādājas Cheetos produktu ar loterijas norādi. Ir laimējis tas patērētājs, kurš iepakojumā ir atradis uzlīmi! Loterijas norāde:

10.1. Ja Cheetos iepakojumā nav Angry Birds uzlīmes, tad pircējs neko nav laimējis.

11. Ar piedalīšanos loterijā sasitītie loterijas dalībnieka izdevumi nav.

12. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums: Izloze nenotiek, jo tā ir momentloterija.

13. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu: Persona uzzin par laimestu uzreiz pēc iepakojuma atvēršanas.

14. Loterijas organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.

15. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „MV Latvia” (Medus iela 7, Rīga, Latvija) līdz 2016. gada 30.jūnijam ar norādi Loterija „ Cheetos Angry Birds”pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

15.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2016. gada 30.jūnija, neizraisa juridiskas sekas.

15.2. Loterijas organizētāji izskata pretenziju un atbild uz to piecpadsmit dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

15.3. Pasta zīmoga datums uzskatāms par pierādījumu par pretenzijas iesniegšanas termiņu.

15.4. Visas pretenzijas ietver Dalībnieka vārdu un uzvārdu un precīzu adresi.

16. Loterijas organizētāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.

16.1. Loterijas rīkotāji brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

17. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties www.pepsico.lv.